ทำไมต้องวางแผนการเงิน

โดย SET
13-why-financial-planning-is-important
Highlight
 • “เงิน” เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องวัดค่าสิ่งของต่าง ๆ และมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการ หาซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้สะสมเพื่อเพิ่มค่าในอนาคตได้ด้วย
 • “การวางแผนการเงิน” เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน หากเราวางแผนการเงินอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายชีวิตอย่างที่คาดหวัง

เพราะ “เงิน” มีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องวัดค่าสิ่งของต่าง ๆ เท่านั้น แต่เงินยังสามารถสะสมเพื่อเพิ่มค่าได้ในอนาคต “การวางแผนการเงิน” อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายชีวิต

 

และเพราะ “เงิน” เข้ามามีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการหาซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เราจึงควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินเหมือนเป็นกิจกรรมหนึ่งในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีชีวิตที่ดี และมีความสุขในบั้นปลายชีวิต

 

อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ “การใช้เงิน” ก่อนที่จะ “หาเงินได้” โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เงินเราใช้ตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก เราจึงมีความสุขจากการใช้เงินทั้งที่ยังหาเงินไม่ได้ ต่อมาเมื่อเราหาเงินได้เองการจากทำงาน ปัญหาทางการเงินจึงเกิดขึ้น เพราะคิดว่าการหาเงินได้มากขึ้น จะสร้างความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตได้มากขึ้น แต่กลายเป็นว่าเงินที่หาได้เพิ่มขึ้น กลับไม่เคยเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเลย

 

การไม่รู้จักบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของตนเองให้เหมาะกับเงินที่หามาได้ การใช้เงินโดยไม่มีเป้าหมายทางการเงินอย่างเหมาะสม การไม่รู้จักทางเลือกในการรักษาและเพิ่มมูลค่าของเงิน รวมทั้งความไม่มีวินัยทางการเงิน อาจทำให้เราต้องทำงานหนักไปตลอดทั้งชีวิตเพียงเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเฉพาะหน้า

 

หลายคนฝันอยากมีฐานะการเงินที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ แต่ก็ไม่เคยเก็บเงินได้ ทั้งที่ทำงานมาก็หลายปี หรือจะเป็นเพราะมีนิสัยการใช้จ่ายที่ไม่ดี ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มสำรวจตัวเองว่า เรามีนิสัยไม่ดีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเงิน ลองสำรวจกันเลยกับ 10 นิสัยยอดแย่ทางการเงิน... ที่ต้องรีบแก้ไข

 

 1. ไม่วางแผนการเงิน ไม่มีเป้าหมายทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 2. ใช้จ่ายแบบไม่วางแผน ทั้งการจ่ายซื้อของชิ้นใหญ่และซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวัน
 3. ไม่รู้ว่ามีเงินสดเท่าไร เพราะได้เงินมาก็ใช้ไป เงินหมดก็กด ATM ไปเรื่อย ๆ
 4. ไม่รู้ว่าใช้เงินเดือนละเท่าไร ไม่รู้ว่าใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง
 5. เหนียวหนี้ โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต เพราะการจ่ายหนี้ขั้นต่ำจะทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมหาศาล
 6. ใช้ก่อนเก็บ เพราะมักลงเอยด้วยการใช้เงินจนหมดไม่เหลือเก็บ
 7. ใช้จ่ายเงินเกินตัว มีรสนิยมสูงเกินรายได้ จนอาจทำให้มีภาระหนี้สินตามมา
 8. ไม่สนใจดอกเบี้ย ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย
 9. ลงทุนแบบไม่มีความรู้ ลงทุนตามข่าว ตามกระแส ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนที่ดีพอ
 10. ไม่มีการจัดสรรสินทรัพย์หรือ Asset Allocation ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

 

มาถึงตรงนี้ เราคงรู้จักตัวเองแล้วว่ามีนิสัยทางการเงินที่ไม่ดีอะไรบ้าง ลองปรับพฤติกรรมและเริ่มสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้ แค่นี้… เราก็จะบรรลุความฝันได้ไม่ยาก

 

เพราะ... การวางแผนการเงินเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกคน เราจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินของตนเองอย่างรอบด้านทั้งในการหาเงิน การใช้เงิน การเก็บรักษาและการเพิ่มมูลค่าเงินอย่างชาญฉลาด ที่สำคัญคือ เราต้องลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี... ใครอยากสบายทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า คงต้องเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่เดี๋ยวนี้

 

สำหรับใครที่สนใจเรียนรู้แนวทางวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิต และการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ในการสำรวจ

สถานะทางการเงินของตนเอง สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร “WMD1002 : ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผนการเงิน” ฟรี!!! >> คลิกที่นี่บทความที่เกี่ยวข้อง