ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงแนวทางดำเนินการกรณีหลักทรัพย์ MORE (SET clarifies its proceeding with regard to MORE)

โดย SET
Banner MORE_1146x367 TH-EN

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงแนวทางดำเนินการกรณีหลักทรัพย์ MORE

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พบว่าหลักทรัพย์บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) มีการซื้อขายที่ผิดปกติไปจากช่วงก่อนหน้า และได้ติดตามให้ MORE ชี้แจงข้อมูล รวมทั้งได้แจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงขอให้บริษัทสมาชิกเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลการซื้อขายในหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น

ต่อมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หารือร่วมกับบริษัทสมาชิก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อตรวจสอบธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE ที่อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่ผิดปกติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทสมาชิกบางรายในระดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทสมาชิกและปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านบริษัทสมาชิกรายนั้น โดยปัจจุบันบริษัทสมาชิกทุกรายยังสามารถให้บริการกับผู้ลงทุนได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่า แม้จะมีเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าว แต่การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทสมาชิกและสำนักหักบัญชียังคงดำเนินการไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE เป็นจำนวนมาก และมีความคลาดเคลื่อน จนอาจทำให้เกิดความสับสน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565)

SET clarifies its proceeding with regard to MORE

BANGKOK, November 14, 2022 - Due to the abnormal trading of shares in More Return pcl (MORE) on November 10, 2022, The Stock Exchange of Thailand (SET) previously alerted investors to be more cautious in trading MORE stock and asked the company to explain the incident. SET also urged brokers to impose additional measures to monitor trading MORE stock.

Thereafter, SET has consulted with brokers and the relevant regulators, namely, Anti-Money Laundering Office (AMLO) and the Securities and Exchange Commission (SEC) in order to investigate such abnormal trading of MORE stock, which might affect certain brokers. The potential impact, however, could vary depending on the size and volume transacted through that broker. Currently, all brokers could provide their services to investors as usual. In addition, it is confirmed that clearing and settlement of trading transactions among all brokers and Thailand Clearing House (TCH), as the central counterparty (CCP), will continue to operate normally.

As it appeared to have lots of news about MORE stock during the past weekend, which might be inaccurate and cause investors confused during the past few days, SET deems it appropriate to suspend trading of MORE stock on November 14, 2022, so as to provide investors the opportunities to get more and correct information about MORE stock.

แท็กที่เกี่ยวข้อง: ​ ตลาดหลักทรัพย์ MORE


บทความที่เกี่ยวข้อง