รายงานประจำปีและงบการเงิน

งบการเงินประจำปี

about_financialstatement_book 01
about_financialstatement_icon 01
งบการเงินประจำปี 2566
เผยแพร่ 7 มี.ค. 2567

withicon
about_financialstatement_book 02
about_financialstatement_icon 01
คำอธิบายและวิเคราะห์ งบการเงินประจำปี 2566 (MD & A)
เผยแพร่ 7 มี.ค. 2567

withicon
2565
งบการเงินประจำปี 2565
เผยแพร่ 3 มี.ค. 2566
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2565 (MD & A)

เผยแพร่ 3 มี.ค. 2566
withicon
2564
งบการเงินประจำปี 2564
เผยแพร่ 25 ก.พ. 2565
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2564 (MD & A)

เผยแพร่ 25 ก.พ. 2565
withicon
2563
งบการเงินประจำปี 2563
เผยแพร่ 19 ก.พ. 2564
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2563 (MD & A)

เผยแพร่ 19 ก.พ. 2564
withicon
2562
งบการเงินประจำปี 2562
เผยแพร่ 19 ก.พ. 2563
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2562 (MD & A)

เผยแพร่ 19 ก.พ. 2563
withicon
2561
งบการเงินประจำปี 2561
เผยแพร่ 20 ก.พ. 2562
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2561 (MD & A)

เผยแพร่ 20 ก.พ. 2562
withicon
2560
งบการเงินประจำปี 2560
เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2560 (MD & A)

เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561
withicon
2559
งบการเงินประจำปี 2559
เผยแพร่ 15 ก.พ. 2560
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2559 (MD & A)

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2560
withicon
2558
งบการเงินประจำปี 2558
เผยแพร่ 17 ก.พ. 2559
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2558 (MD & A)

เผยแพร่ 17 ก.พ. 2559
withicon
2557
งบการเงินประจำปี 2557
เผยแพร่ 17 ก.พ. 2558
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2557 (MD & A)

เผยแพร่ 17 ก.พ. 2558
withicon
2556
งบการเงินประจำปี 2556
เผยแพร่ 27 ก.พ. 2557
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2556 (MD & A)

เผยแพร่ 27 ก.พ. 2557
withicon
2555
งบการเงินประจำปี 2555
เผยแพร่ 20 ก.พ. 2556
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2555 (MD & A)

เผยแพร่ 20 ก.พ. 2556
withicon
2554
งบการเงินประจำปี 2554
เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2554 (MD & A)

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555
withicon
2553
งบการเงินประจำปี 2553
เผยแพร่ 16 ก.พ. 2554
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2553 (MD & A)

เผยแพร่ 16 ก.พ. 2554
withicon
2552
งบการเงินประจำปี 2552
เผยแพร่ 18 ก.พ. 2553
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2552 (MD & A)

เผยแพร่ 18 ก.พ. 2553
withicon
2551
งบการเงินประจำปี 2551
เผยแพร่ 25 ก.พ. 2552
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2551 (MD & A)

เผยแพร่ 25 ก.พ. 2552
withicon
2550
งบการเงินประจำปี 2550
เผยแพร่ 27 ก.พ. 2551
withicon
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2550 (MD & A)

เผยแพร่ 27 ก.พ. 2551
withicon