cover-page-bg

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ TSD เป็นนายทะเบียน

หมายเหตุ
  • SET - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • mai - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  • BEX - ตลาดตราสารหนี้
  • OTC - ตลาดที่เกิดขึ้นเมื่อ มีผู้ซื้อกับผู้ขายมาตกลงเจรจากันเอง ไม่ได้ทำการซื้อขายผ่านตลาดที่เป็นมาตรฐาน อย่างตลาดหลักทรัพย์
  • Others - อื่นๆ