รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด: UBS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 49
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 49

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท ยูบีเอส เอจี จำกัด99.99

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย แอนโทนี เจมส์ พาสซิ่งแฮม วู้ดเวิล์ดกรรมการผู้จัดการเเละกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2นาย วีรทศ สิมะพิชัยเชษฐกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3น.ส. อารี บริพนธ์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย ปีเตอร์ ซี ชุน วุนกรรมการ
5นาย ทิม วานเนนเมเกอร์กรรมการ