รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด: SBITO

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 33
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 33

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท เอสบีไอ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส คัมปะนี ลิมิเต็ด100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย ชูนิจิ เคอิดะประธานกรรมการและกรรมการ
2นาย คาซึนาริ โอกาวะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย เออิชิโร โซกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย ไมเคิล เออร์วิน เวทซ์กรรมการอิสระ