รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): PST

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 34
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 34

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1PHILLIP BROKERAGE PTE. LTD.99.89

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย แคมิรอน เพนน์ เฟรซิเออร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจจัดการ)
2นาย ลิม ฮัว มินประธานกรรมการ
3นาย สตีเวน คิน-ไว โลกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย อารักษ์ ทองเรืองกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาง เมย์-จวน ลินเน็ตต์ ลิมกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6นาย พงษ์สันติ ขวัญเชิดกรรมการตรวจสอบ