รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): PST

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 34
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 34

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1PHILLIP BROKERAGE PTE. LTD.99.89

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย แคมิรอน เพนน์ เฟรซิเออร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจจัดการ)
2นาย ลิม ฮัว มินประธานกรรมการ
3นาย อารักษ์ ทองเรืองกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาง เมย์-จวน ลินเน็ตต์ ลิมกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุลกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6นางสาว ถนอมรัตน์ โฮตระกูลกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
7     นาย พงษ์สันติ ขวัญเชิด     กรรมการตรวจสอบ
8     นาย ลี บัน ซอง     กรรมการตรวจสอบ