รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด: MACQ

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 28
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 28

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท แมคควอรี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย วิลเลี่ยม แองกัส เค็นท์กรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจจัดการ)
2นาง เบญจวรรณ พูลสวัสดิ์ แวนไดน์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3น.ส. ธนิยา เตชัสอนันต์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย นพดล ดวงทิพย์เนตรกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย แซม แฟเบี่ยน เฟกรรมการ
6นาย ดีน ไรอัน เฮอร์เบิร์ทกรรมการ