รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด: JPM

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 41
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 41

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท พีจีดับเบิลยู จำกัด50.10
2เจพีมอร์แกน อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ ลิมิเต็ด30.28
3เจ.พี.มอร์แกน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด19.62

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย ภากร บูรณกุลกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจจัดการ)
2นาย นิพนธ์ สถาปนาวัตรกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย เศวต จันทรวิสุทธิ์เลิศกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย วรพงศ์ บุญศิริกรรมการอิสระ