รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด: CLSA

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 45
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 45

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท ซี แอล เอส บี.วี100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1น.ส. นันทนา ทวีรัตนศิลป์กรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจจัดการ)
2นาย ไมเคิล ฟรอสท์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย เอ็ดเวิร์ด พาร์คกรรมการ