รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด: CGS-CIMB

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 7
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 7

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1CGS-CIMB SECURITIES INTERNATIONAL PTE LTD100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาง หยวน เมย์ จางประธานกรรมการ
2นาย สุชาย สุทัศน์ธรรมกุลประธาน / กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย พัชระนนท์ ชีวเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (มีอำนาจจัดการ)
4นาย  ซี คิ-ออง เลาว์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  (มีอำนาจจัดการ)
5นาย เกษม พันธ์รัตนมาลา กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6นาง สวี เลียง คาโรไลน่า ชานกรรมการ