ดัชนี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

PF&REIT

หมวดธุรกิจ
127.40

+0.90 (+0.71%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 02 มี.ค. 2567 03:04:50
เปิด 126.47
สูงสุด 127.40
ต่ำสุด 126.33
ปริมาณ (หุ้น) 14,459,400
มูลค่า ('000 บาท) 123,857.24
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 03:04:50
เปิด 126.47
สูงสุด 127.40
ต่ำสุด 126.33
ปริมาณ (หุ้น) 14,459,400
มูลค่า ('000 บาท) 123,857.24

ข้อมูลล่าสุด 02 มี.ค. 2567 03:04:50
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)