ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ 2 DR ใหม่ “HKTECH13” และ “JAPAN13” เริ่มซื้อขาย 5 ม.ค. นี้

โดย SET
HKTECH13 & JAPAN13
Highlight

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ DR ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิง ETF HSTECH และ ETF MSCI JAPAN ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ออกโดย บล. เคจีไอ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 ม.ค. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “HKTECH13” และ “JAPAN13”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) 2 หลักทรัพย์ใหม่ ที่อ้างอิง ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้แก่

  • DR “HKTECH13” อ้างอิงกองทุน Hang Seng TECH Index ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 30 แห่งในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี Hang Seng TECH
  • DR “JAPAN13” อ้างอิงกองทุน ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นโดยอ้างอิงดัชนี MSCI Japan 100% Hedged to USD ที่จะสร้างผลตอบแทนสอดคล้องกับตลาดหุ้นญี่ปุ่น พร้อมกับมีการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินเยน

โดยทั้ง 2 DR ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567

DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มี ด้วยเงินบาท โดย DR จะเปิดซื้อขายแบบต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด DR “HKTECH13” และ “JAPAN13” ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.kgieworld.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com

อ่านข่าวฉบับเต็ม >> คลิกที่นี่

“SET…Make it Work for Everyone”

แท็กที่เกี่ยวข้อง: SET SOURCE DR Depositary Receipt HKTECH13 JAPAN13 KGI


บทความที่เกี่ยวข้อง