ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อ

ช่องทางการติดต่อเรา
ติดต่อสอบถามข้อมูล ขอใช้บริการ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ แจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ
SET Contact Center

ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ
โทร 0 2009 9999

ส่งข้อความเพื่อติดต่อเราได้ผ่านทางอีเมล
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


แชทคุยกับเราได้ผ่าน Live Chat
ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ

ถามตอบเรื่องการลงทุนและดูราคาหลักทรัพย์ 
ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Chatbot


สินค้าและบริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียน กรรมการ/ผู้บริหารหรือพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์


ให้ข้อมูล แจ้งเตือน แจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นเพจหลอกลวงลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

Headphones supportช่องทางติดต่อของบริการต่างๆ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสมัครใช้บริการข้อมูลหลักทรัพย์  
ติดต่อ : SET Contact Center
Email: SETContactCenter@set.or.th
โทร 0 2009 9999
ติดต่อ : ฝ่ายธุรกิจข้อมูล 
ติดต่อรับบริการ
 
บริการข้อมูลการเข้าจดทะเบียนบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์
ติดต่อ: สายงานผู้ออกหลักทรัพย์
โทร: 0 2009 9888
Group 16276
ติดต่อ: ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
Email: srg_tsd@set.or.th

งานให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การสมัครสมาชิกใหม่ 
งานดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก SET 
และ TFEX รวมถึงการรับสมาชิก

บริการรับฝากหลักทรัพย์ งานชำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์

บริการงานทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) 
ติดต่อ: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าและผลิตภัณฑ์
Email: 
Client&ProductSupportDepartment@set.or.th
ติดต่อ: ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก
โทร: 0 2009 9312-21
Email: MemberSupervisionDepartment@set.or.th
ติดต่อ: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลังการซื้อขาย
โทร: 0 2009 9527, 9529
Email:
PosttradeBusinessDevelopment@set.or.th
ติดต่อ: ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย 
โทร: 0 2009 9000 ต่อ 9322, 9323 และ 3584
Email: SETandTFEX_Trader@set.or.th
งานการเงิน-ด้านจ่ายเช็ค 
งานการเงิน-ด้านรับเงิน 
ติดต่อ: ฝ่ายจัดการการเงิน
โทร: 0 2009 9694-95, 97-98
Email: Finance_ap@set.or.th
สถานที่รับเช็ค:

  • ศูนย์จ่ายเช็คธนาคาร Citi Bank พระราม 3 อาคารเอสวีเซ็นเตอร์ ชั้น 2
  • เคาเตอร์จ่ายเช็คธนาคาร Citi Bank สีลม อาคารวรวัตร ชั้นใต้ดิน
ติดต่อ: ฝ่ายจัดการการเงิน
โทร: 0 2009 9000 ต่อ 3571-2, 9673, 9693 
Email: Finance_receive@set.or.th


สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุน
ติดต่อ : SET Contact Center:
www.set.or.th/contactcenter
0 2009 9999

สมัครใช้บริการข้อมูลหลักทรัพย์ และบริการ Online
ติดต่อ : ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
ติดต่อรับบริการ
บริการข้อมูลการเข้าจดทะเบียน
ติดต่อ: สายงานผู้ออกหลักทรัพย์
โทร: 0 2009 9888
Group 16276

บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์
ติดต่อ: ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
Email: srg_tsd@set.or.th
งานให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกใหม่ 
ติดต่อ: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าและผลิตภัณฑ์
Email: Client&ProductSupportDepartment@set.or.th

งานดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก SET และ TFEX รวมถึงการรับสมาชิก
ติดต่อ: ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก
โทร: 0 2009 9312-21
Email: MemberSupervisionDepartment@set.or.th 

บริการรับฝากหลักทรัพย์ งานชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์
ติดต่อ: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลังการซื้อขาย
โทร: 0 2009 9527, 9529
Email:
PosttradeBusinessDevelopment@set.or.th

บริการงานทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) 

ติดต่อ: ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย 
โทร: 0 2009 9000 ต่อ 9322, 9323 และ 3584
Email: SETandTFEX_Trader@set.or.th
งานการเงิน-ด้านจ่ายเช็ค 
ติดต่อ: ฝ่ายจัดการการเงิน โทร: 0 2009 9694-95, 97-98
Email: Finance_ap@set.or.th
สถานที่รับเช็ค:

  • ศูนย์จ่ายเช็คธนาคาร Citi Bank พระราม 3 อาคารเอสวีเซ็นเตอร์ ชั้น 2
  • เคาเตอร์จ่ายเช็คธนาคาร Citi Bank สีลม อาคารวรวัตร ชั้นใต้ดิน
งานการเงิน-ด้านรับเงิน 
ติดต่อ: ฝ่ายจัดการการเงิน โทร: 0 2009 9000 ต่อ 3571-2, 9673, 9693 
Email: Finance_receive@set.or.th