แผนผังเว็บไซต์ th - Sitemap


 

 

 

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

พันธกิจและวิสัยทัศน์
ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์
 ประวัติและบทบาท
 คณะกรรมการ
 คณะผู้บริหารและโครงสร้างองค์กร
 ตราสัญลักษณ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มตลท.
 การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลท.
   การแจ้งเบาะแส
 เกี่ยวกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานประจำปี
   รายงานความยั่งยืน
   งบการเงินประจำปีและ MD&A
วันหยุดตลาดหลักทรัพย์
ร่วมงานกับเรา
   สมัครงาน
   การฝึกงาน
   ทุนการศึกษา
แผนที่ตลาดหลักทรัพย์
SET Newsletter
SET Infographic
การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน

กฎเกณฑ์และการกำกับดูแล

หลักเกณฑ์และการกำกับ
 การกำกับบริษัทจดทะเบียน
 การกำกับการซื้อขาย
 การกำกับบริษัทสมาชิก
 วินัยและคดี
   นโยบายกำกับตลาด
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 กฎเกณฑ์แยกตามประมวล
   หนังสือเวียน
 ค้นหากฏเกณฑ์
 กฎเกณฑ์ใหม่
 Simplified Regulations
การบังคับใช้
   กระบวนการพิจารณา
   กระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย
   กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
   การดำเนินการทางวินัย
ภาษี
   ตราสารทุน

 

 ตราสารหนี้
การคุ้มครองผู้ลงทุน
การรับฟังความคิดเห็น ( Market Consultation )
ค่าสถิติงานกำกับ
     

สินค้า / บริการ

ดัชนี
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
   ดัชนี mai
   ดัชนี FTSE SET
   ดัชนี FTSE ASEAN
   ดัชนีผลตอบแทนรวม (TRI)
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
ตราสารอนุพันธ์
อีทีเอฟ (ETF)
กองทุนรวม
 Thai Mutual Fund
   CG Fund
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW)
 มือใหม่
   มือโปร
   ผู้ออก
บริการข้อมูลหลักทรัพย์
   ประเภทของข้อมูล

 

 ติดต่อรับบริการ
   รายชื่อผู้ขายข้อมูลรับอนุญาต
   นโยบายการใช้ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
บริการเข้าจดทะเบียน
   การเข้าจดทะเบียนตราสารทุน
  การเข้าจดทะเบียนตราสารหนี้
  แบบฟอร์ม แบบคำขอ และแบบรายงาน
บริการสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
   วิธีการซื้อขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

 

 Direct Market Access (DMA)
   Program Trading
บริการ Co-location
วิธีการซื้อขาย
   การซื้อขายตราสารทุน

 

 การซื้อขายตราสารหนี้
   การซื้อขายตราสารอนุพันธ์
บริษัทสมาชิก
   รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 รายชื่อผู้ค้าตราสารหนี้ในระบบ Firsts
   รายชื่อผู้ลงทุนสถาบันในระบบ Firsts
   รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

 การรับสมาชิก
บริษัทผู้พัฒนาระบบ (ISV)
SET Application
   ดาวน์โหลด
   การตั้งค่า Notifications
LINE Official
เครื่องมือทางการเงิน
แหล่งศึกษาข้อมูล
   แหล่งความรู้การเงินและการลงทุน

 

 SET Research
   การควบรวมกิจการ
SET Research
 

ข้อมูลการซื้อขาย

ดัชนี
 ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์
 ราคาดัชนี FTSE SET Series
 กราฟราคาดัชนีย้อนหลัง
   ราคาดัชนี FTSE ASEAN
   รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี
   ราคาดัชนีผลตอบแทนรวม
   สถิติดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ตราสารทุน
   สรุปภาพรวมตลาด
   ราคาหลักทรัพย์
   สิบอันดับหลักทรัพย์
   ข้อมูล NVDR
   ข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต
   สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
   สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
   สรุปภาพรวมตลาด
   ราคาอนุพันธ์
   ข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade)
   สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง
   สถิติการซื้อขายรายใหญ่ (Stock Futures Block Trade Report)
   อันดับการซื้อขายของบริษัทสมาชิก
   ข้อมูลอ้างอิง
 ดาวน์โหลด Series Profile
ตราสารหนี้
 สรุปภาพรวมตลาด
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระหว่างวัน
 ราคาตราสารหนี้ (AOM)
 ราคาเสนอซื้อ-ขาย ของ Dealer
   ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง
   อัตราอ้างอิง
 อันดับเครดิต
 เครื่องคำนวณตราสารหนี้
สถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์
     

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

ข่าวบริษัท / หลักทรัพย์
 ข่าววันนี้
   ข่าวย้อนหลัง
   Market Alerts
   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
   หลักทรัพย์ภายใต้เครื่องหมาย C (Caution)
   สรุปหลักทรัพย์ตามมาตรการกำกับการซื้อขาย/เครื่องหมาย C
ตราสารทุน
   ข้อมูลรายบริษัท / หลักทรัพย์

 

 ปฏิทินหลักทรัพย์
   หุ้นไอพีโอ
   บริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่
   รายชื่อบริษัท / หลักทรัพย์
   เลขรหัสหลักทรัพย์สากล
ตราสารหนี้
   ข้อมูลรายตราสารหนี้
   ปฏิทินตราสารหนี้
   สรุปมูลค่าคงค้าง
   ตราสารหนี้จดทะเบียนใหม่
Opportunity Day & Company Highlights
   Opportunity Day
   สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
   Stock Focus
 

หน่วยงาน

ตลาด mai
 เกี่ยวกับ mai
   กฏเกณฑ์/กำกับ
   ข่าว
   ข้อมูลการซื้อขาย
   ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
   การเข้าจดทะเบียน/IPO
   กิจกรรม
   กองทุนที่ลงทุนใน mai
สำนักหักบัญชี TCH
   เกี่ยวกับ TCH

 

 ตราสารทุนและตราสารหนี้
   สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
   กฏเกณฑ์/กำกับ
   เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ TSD
   เกี่ยวกับ TSD
   นักลงทุน
   บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
   บริษัทจดทะเบียน
   กฏเกณฑ์/การกำกับ
   ข้อมูลสถิติ
   ข้อมูล ISIN และ CFI
   FundConnext
ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
   ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
   ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
   การลงทุนเพื่อสังคม
   การพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์
Settrade
     

ความรู้การลงทุน

หน้าหลัก
เริ่มต้นวางแผนการเงิน
 เส้นทางมั่งคั่ง
 วางแผนตามใจ
 FAQ
 คำศัพท์น่ารู้
 In-House Training
เรียนรู้การลงทุน
 หน้าหลัก
 มือใหม่เริ่มลงทุน
   ทางเลือกลงทุน
   หลักสูตรอบรมสัมมนา
   สัมมนาออนไลน์
   คลิปความรู้
   e-Learning
   บทความ
   เอกสารเผยแพร่
   โปรแกรมคำนวณ
   Infographic
   FAQ
   คำศัพท์ลงทุน
ห้องสมุดมารวย
INVESTORY
SET Book
กิจกรรม/โครงการ
   หน้าหลัก
   Young Financial Star Competition (YFS)
   เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ
   New Breed
   Young CFO
มุมผู้ประกอบวิชาชีพ
มุมผู้ประกอบการ
 

ข่าว / กิจกรรม

News Release
ปฏิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
   ภาพกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์
   ภาพกิจกรรมบจ./ผู้ออกหลักทรัพย์
   ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมด้านผู้ออกหลักทรัพย์
   เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
   SET Awards
SET in the City
Thailand Focus
Algorithmic Trading Workshop & Competition
Capital Market Innovation Awards
CM Research Innovation
โครงการ LTF
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เอกสารประกอบการสัมมนา

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

เว็บไซต์ในเครือตลท.
บริษัทสมาชิก
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเศรษฐกิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้
ผู้ขายข้อมูล
สื่อมวลชน
บริษัทจัดอันดับเครดิต
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนรวม
ตลาดหุ้นต่างประเทศ
แหล่งความรู้อนุพันธ์