บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ZIGA

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย