รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): RHBS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 27
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 27

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RHBIB)99.95

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย กิม หลุน เสี่ยวประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2นาย ลี หยวน ตั๊กประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย ซิม เซง เตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย เวทางค์ พ่วงทรัพย์กรรมการตรวจสอบ
5นาย คอง หมิง ชานกรรมการ