set.or.th/investnow เปิดบัญชี e-Open เปิดบัญชีหุ้น ความรู้คู่การลงทุน เปิดบัญชีหุ้นทั่วไทย

#investnow เปิดบัญชีหุ้นใกล้บ้าน เริ่มเลย ไม่ต้องรอ

เปิดบัญชีหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ใกล้บ้านท่าน

เปิดบัญชีหุ้น ง่ายในง่าย ผ่านออนไลน์แอปพลิเคชัน

ตารางกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร ออนไลน์ สอนมือใหม่ลงทุน 2020

ตารางกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 2020

ลำปาง วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง
ตรัง วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
ราชบุรี วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถาม​ SET Contact Center 0 2009 9999