set.or.th/investnow เปิดบัญชีออมหุ้น รอบรู้ ออมหุ้น DCA บทความ #investnow

#investnow มาตรฐานใหม่ของการออม

เริ่มต้นไว
ลงทุนแบบมีวินัย
ก็ถึงเป้าหมายเงินล้านได้
เช็คที่นี่! คลิกเลือกเป้าหมายเงินล้านของคุณ
2 ล้าน
4 ล้าน
8 ล้าน