ถือหุ้นใน NVDR ลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่ได้

โดย สิริพร สงบธรรม จังตระกุล เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
NVDR banner
Highlight

สาระสำคัญของการลงทุนผ่านมิติ NVDR คือ ต้องการผลตอบแทนจากเงินปันผล ไม่ต้องการใช้สิทธิอื่นใด การซื้อหุ้นจะอยู่ในนามของ NVDR แต่ก็มีคนไทยบางคน บางกลุ่ม สนใจซื้อหุ้นในมิตินี้อยู่บ้าง แต่เมื่อปิดสมุดทะเทียน ต้องนำไปรวมกับหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ มองไปจึงไม่ค่อยมีประโยชน์ ความนิยมจึงบางเบา

ตามปกติ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ย่อมต้องมีการลงมติของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญต่อการบริหารกิจการ แต่มี “มิติ” ที่ผู้ถือหุ้นลงมติไม่ได้ แต่ก็ยังแสดงความจำนงเป็นผู้ถือหุ้น แปลก…แต่จริง และถูกต้องตามหลักการ

หลังวิกฤตการเงิน ปี 2540 พบว่า นักลงทุนต่างชาติอยากเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทย แต่ติดข้อกำหนดเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของคนต่างด้าว ในปี 2543 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีการจัดตั้งบริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด หรือ Thai NVDR Co., Ltd. (Thai NVDR) เพื่อทะลุเพดานข้อจำกัดของ Foreign Limit

แก่นของเรื่อง เป็นผลพวงทางเศรษฐกิจที่เมืองไทยยังต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติเขาก็สนใจ แต่ติดเรื่องเพดานการเข้าซื้อ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มแบงค์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลเข้มๆ กำกับเพดานไว้ไม่เกิน 25% ต่างชาติจึงหันไปซื้อในช่อง NVDR (Non-Voting Depository Receipt) นี้

ส่วนหุ้นกลุ่มอื่นๆ อาจจะมีเพดานของแต่ละบริษัทได้เอง ซึ่งเราจะเช็กได้จากสารสนเทศของบริษัทนั้นๆ

สาระสำคัญของการลงทุนผ่านมิติ NVDR คือ ต้องการผลตอบแทนจากเงินปันผล ไม่ต้องการใช้สิทธิอื่นใด การซื้อหุ้นจะอยู่ในนามของ NVDR แต่ก็มีคนไทยบางคน บางกลุ่ม สนใจซื้อหุ้นในมิตินี้อยู่บ้าง แต่เมื่อปิดสมุดทะเทียน ต้องนำไปรวมกับหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ มองไปจึงไม่ค่อยมีประโยชน์ ความนิยมจึงบางเบา

ขอยกตัวอย่างหุ้นที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นมากที่สุด ในตลาดหุ้นไทย คือ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก-OR ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2566 พบว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้น 331,276 ราย

รายชื่อผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ของ OR คือ บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 329,287,603 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74  รูปการณ์ตามปกติ สิทธิการออกเสียงเป็นของ NVDR แต่ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง จะไม่มีการใช้สิทธิ ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้เสียงจำนวนหุ้นให้ครบองค์ประชุมเท่านั้น

OR มีนโยบายการจ่ายเงินปันร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ผลการดำเนินงานปี 2565 มีวาระขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม 0.15 บาทต่อหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 5 เมษายนนี้ เวลา 14.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางออนไลน์ 

ผู้ถือหุ้นในชื่อของ NVDR จะได้รับเงินปันผลของ OR เป็นเงิน 0.15 บาทต่อหุ้น แต่เมื่อถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิในการลงมติ เพราะเป็นการลงทุนที่เลือกแล้ว เลือกเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินปันผล ส่วนที่เป็นมูลค่าหุ้น ย่อมเติบโตตามการเติบโตของธุรกิจที่ล้อไปกับกาลเวลา

ถามว่า : มีเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเท่านั้นหรือ ที่จะซื้อหุ้นในกลุ่ม NVDR นักลงทุนคนไทยซื้อได้ไหม

ตอบว่า : นักลงทุนชาวไทยก็ซื้อได้เช่นกัน โดยจะตามข้างหลังชื่อหุ้น มีตัว R ติดมาด้วย อาจเพราะไม่อยากแสดงตน จึงเลือกลงทุนแบบนี้ ราคาหุ้นมักจะขยับตามราคาตลาด และเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่อง ซื้อง่าย ขายง่าย

มีการรวบรวมจำนวนหุ้นใน NVDR ว่า จะมีปริมาณมากขึ้น น้อยลงอย่างไร เพื่อจับชีพจร การเคลื่อนไหว นัยว่าอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.set.or.th/nvdrบทความที่เกี่ยวข้อง