พลังเสียงของผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

โดย สิริพร สงบธรรม จังตระกุล เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
SETSOURCExTIA_พลังเสียงของผู้ถือหุ้น_21032023

สมกับยุคใกล้เลือกตั้งทั่วประเทศ พลังเสียงของประชาชนกับพลังมติของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเลือกตั้ง”  กับ “สิทธิของผู้ถือหุ้นมีทั้งคล้ายและต่าง

ห้วงเวลานี้ ราว 15 มีนาคม จนถึง 30 เมษายนของทุกปี เป็นฤดูกาล “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  หากรายชื่ออยู่ในเกณฑ์ของการปิดสมุดทะเบียน ก็จะสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

การเข้าซื้อหุ้น เป็นการแสดงความเป็น “เจ้าของ” เมื่อเป็นเจ้าของ ก็ควรรับรู้ว่าธุรกิจทำอะไร กำไร ขาดทุนอย่างไร และมีเงินปันผลไหม

เมื่อเป็นเจ้าของ “ผู้ถือหุ้น” มี “สิทธิ” ทันที ได้แก่ สิทธิในการได้รับเงินปันผล (หากกิจการมีกำไรและจ่ายปันผลได้)  สิทธิในการลงมติเลือกกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการลงมติเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน สิทธิในการลงมติการเพิ่มทุน-ลดทุน-แตกพาร์-เพิ่มพาร์-แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และอื่นๆ ที่มีนัยยะสำคัญต่อการบริหารกิจกรรม ล้วนต้องใช้มติ หรือเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการทั้งสิ้น

ดูซิว่า สิทธิของผู้ถือหุ้น เป็น “พลัง” ที่ยิ่งใหญ่ ในการติดตามกิจการที่เราตัดสินใจเข้าไปลงทุน และยังมีสิทธิในการสอบถามข้อมูล ข้อข้องใจ ในการทำงานของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการได้อีกในวันนัดสำคัญ คือ “วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ซึ่งเจอกันปีละหน เป็นโอกาสดีที่จะได้พบกัน บางคนปลาบปลื้มกันเป็นพิเศษ นัยว่าเป็น FC ขอถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆ และลูกหลาน

จึงอยากชวนผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ท เชื่อว่าท่านจะเริ่มได้รับหนังสือเชิญประชุมที่ส่งไปให้ที่บ้านกันบ้างแล้ว ยุคนี้เป็นซองน้ำตาล ไม่หนาเหมือนก่อน เพราะข้อมูลถูกบรรจุลงใน QR Code ให้ส่อง/โหลดไปอ่านกันเอง ไม่พิมพ์กระดาษให้ต้องไปตัดต้นไม้กันอีก

Meeting-about-development-resize

สถิติที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเก็บมาจากภาคสนามของโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” 17 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทรวมกัน และเมื่อเจอโควิด-19  มีการปรับเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ยิ่งทำให้จำนวนน้อยลงไปอีก เหลือเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น

หลังโควิด-19 เกิดปรากฏการณ์ใหม่  คือ บริษัทจดทะเบียน นิยมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประกาศแล้ว ประชุมแบบออนไลน์ ราว 56% จัดแบบเจอกันตัวเป็นๆ ราว 39%  และจัดลูกผสม (หมายถึง ทั้งเจอกันตัวเป็นๆ และออนไลน์) 5%

ขอตอบคำถาม จากบรรทัดแรก ว่า สิทธิในการเลือกตั้ง” กับ “สิทธิของผู้ถือหุ้นมีทั้งคล้ายและต่างกันไหม ?

ตอบว่า: ต่างกัน ตรงที่การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ต้องศึกษา ต้องติดตาม ตัดสินใจจากข้อมูล ซึ่งเป็น ข้อเท็จจริงของโลกการลงทุน และยังคงความเป็นเจ้าของกิจการอยู่-หากยังไม่ขายหุ้น การประชุมครั้งต่อไป ก็มาใช้สิทธิได้อีก จึงอยากชวนให้ผู้ถือหุ้น ไปใช้สิทธิในมือ แสดงพลังกัน ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกันเยอะๆ แต่อย่าไปขอของชำร่วยเขาเชียวนะ เป็นเจ้าของกิจการ ต้องช่วยกันประหยัดงบ กิจการกำไร เราก็ได้ปันผลงามไปด้วย ประเดี๋ยวเขาจะเรียกว่า “มนุษย์ป้า” มันเจ็บจี๊ด…

ส่วนการเลือกตั้ง เคลิ้มๆ กับการหาเสียง เฮ มันไปตามกัน อารมณ์ล่องลอยไปกับ นโยบายขายฝัน พอกาบัตร หย่อนบัตร เดินออกจากคูหาแล้ว อำนาจในมือก็หลุดลอยไป อีก 4 ปี ค่อยว่ากันใหม่…บทความที่เกี่ยวข้อง