ราคาดัชนีผลตอบแทนรวม
     
 
สรุปภาพรวมตลาดรายกลุ่มอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดข้อมูลรายกลุ่มอุตสาหกรรมย้อนหลัง

ดาวน์โหลดข้อมูล mai Industry ย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 - 30 ธันวาคม 2557)

 
รายหลักทรัพย์

 

ดาวน์โหลดอัตราผลตอบแทนรวมรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน