หุ้นไอพีโอ (IPO)
     
 
 รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
 สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียน


 
 
 

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2558

AKARA : บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการสำรวจและการทำเหมืองแร่ทองและเงิน รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทองและเงิน
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ทรัพยากร / เหมืองแร่
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 317,375,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 71,000,000 และหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 246,375,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  ข้อมูล Filing www.akararesources.com

 

AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่พัฒนา และประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวเนื่องในเวียดนาม
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 139,832,400 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย)
  ข้อมูล Filing www.amata.com

 

BR : บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจร
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 288,482,186 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน 228,482,186 หุ้น และหุ้นสามัญเดิม 60,000,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

5.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.bangkokranch.co.th

 

CMC : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โดยเน้นทำเลที่ตั้งโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 250,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
  ข้อมูล Filing www.cmc.co.th

 

ESC : บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายจากอ้อย และธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 600,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.easternsugar.co.th

 

GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ ถือเป็นแกนนำการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม PTT (PTT Group’s Power Flagship)
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 374,575,200 หุ้น (ประชาชนทั่วไป 363,325,200 หุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 11,250,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

10.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
  ข้อมูล Filing www.gpscgroup.com

 

J : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ บริหารพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 120,390,000 หุ้น (เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของ JMART ไม่เกิน 48,156,000 หุ้น และเสนอขายประชาชนไม่น้อยกว่า 72,234,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
  ข้อมูล Filing www.jasasset.co.th

 

ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 180,000,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน 150,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิม 30,000,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing

www.origin.co.th

 

PMTA : บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร และธุรกิจเช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO

เสนอขายหุ้นทั้งจำนวน 35,420,000 หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA (Pre-emptive Right) โดยหุ้นทั้งหมดประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย PMTA จำนวน 8,100,000 หุ้น และ หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น

  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

10.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.pmthoresenasia.com

 

PLAT : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ พัฒนาศูนย์การค้าส่ง-ค้าปลีก และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และธุรกิจโรงแรม
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 700,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.platinumfashionmall.com

 

SLP : บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจรับผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว, ฉลากสินค้าแบบผนึกในแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์, และ งานพิมพ์ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ไม่มีกาว
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม / บรรจุภัณฑ์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 420,000,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,000,000 และหุ้นสามัญเดิม จำนวน 120,000,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.25 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.saleeprinting.com

 

TFG : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย โดยแบ่งสายผลิตภัณฑ์เป็น ธุรกิจสัตว์ปีก ธุรกิจสุกร ธุรกิจอาหารสัตว์
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 1,400,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.tfg.co.th