หุ้นไอพีโอ (IPO)
     
 
 รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
 สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียน


 
 
 

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด 21 ตุลาคม 2557

BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ “บางกอกแอร์เวย์” โดยให้บริการแบบประจำ 12 เส้นทางการบินในประเทศ และ 11 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการบินผ่านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อาทิ ธุรกิจสนามบิน ธุรกิจให้บริการภาคพื้น ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจครัวการบิน
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 520,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

14 - 24 ตุลาคม 2557

  ราคา IPO

25 บาท

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

3 พฤศจิกายน 2557

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.bangkokair.com

 

AKARA : บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการสำรวจและการทำเหมืองแร่ทองและเงิน รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทองและเงิน
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ทรัพยากร / เหมืองแร่
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 317,375,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 71,000,000 และหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 246,375,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  ข้อมูล Filing www.akararesources.com

 

AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่พัฒนา และประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวเนื่องในเวียดนาม
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 139,832,400 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย)
  ข้อมูล Filing www.amata.com

 

BRR : บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ถือหุ้นในบริษัทอื่นในธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจสนับสนุน คือ การวิจัยและพัฒนา
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 169,182,500 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.buriramsugar.com

 

CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจร
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน 250,000,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 150,000,000 และหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.carabao.co.th

 

CMC : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โดยเน้นทำเลที่ตั้งโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 250,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
  ข้อมูล Filing www.cmc.co.th

 

EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพพลาสติก
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 700,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.epg.co.th

 

KLAND : บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นที่อยู่อาศัยในแนวราบเป็นหลัก
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 620,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.kland.co.th

 

MTLS : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปผ่านสาขาของบริษัทฯ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ จำนวน 429 สาขา และลงทุนในบริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 545,000,000 หุ้น (502,500,000 หุ้นจัดสรรให้แก่ประชาชน 42,500,000 หุ้น จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.muangthaileasing.co.th

 

PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store/In-Mall)
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 89,760,900 หุ้น (ขายให้แก่ประชาชนจำนวน 88,260,900 หุ้น และ ขายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.planbmedia.co.th

 

PMTA : บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร และธุรกิจเช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO

เสนอขายหุ้นทั้งจำนวน 35,420,000 หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA (Pre-emptive Right) โดยหุ้นทั้งหมดประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย PMTA จำนวน 8,100,000 หุ้น และ หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น

  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

10.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.pmthoresenasia.com

 

PTNUM : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ พัฒนาศูนย์การค้าส่ง-ค้าปลีก และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และธุรกิจโรงแรม
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 700,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.platinumfashionmall.com

 

S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 16,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

5.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ทรีนิตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
  ข้อมูล Filing www.sgroup.co.th

 

SCN : บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบรับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 300,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.scan-inter.com

 

TFG : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย โดยแบ่งสายผลิตภัณฑ์เป็น ธุรกิจสัตว์ปีก ธุรกิจสุกร ธุรกิจอาหารสัตว์
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 1,400,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.tfg.co.th

 

VPO : บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ผลพลอยได้ และผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าจากของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 270,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด
  ข้อมูล Filing www.vcbpalmoil.com

 

ZEER : บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารศูนย์การค้า โดยเป็นเจ้าของศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ซึ่งเป็นอาคารแบบผสม ( Mixed-Use Development) ทั้งโรงแรม ศูนย์การค้า และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ รวมถึงยังพัฒนาโครงการโรงแรมให้เช่าที่ชะอำ จ.เพชรบุรี และโครงการศูนย์การค้าที่ถนน Glendale Boulevard, LA. ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 75,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.itzeerrangsit.com