หุ้นไอพีโอ (IPO)
     
 
 รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
 สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียน


 
 
 

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด 24 เมษายน 2557

KTIS : บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล และ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ อาหารและเครื่องดื่ม
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 957,827,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 585,427,000 หุ้น และ หุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 372,400,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

21 - 23 เมษายน 2557

  ราคา IPO

10.00 บาท

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

28 เมษายน 2557

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.ktisgroup.com

 

SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ครอบคลุมรถทุกประเภท บ้านและที่ดิน สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 250,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

28 - 30 เมษายน 2557

  ราคา IPO

6.90 บาท

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

8 พฤษภาคม 2557

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
  ข้อมูล Filing www.meebaanmeerod.com

 

AKARA : บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการสำรวจและการทำเหมืองแร่ทองและเงิน รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทองและเงิน
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ทรัพยากร / เหมืองแร่
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 317,375,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 71,000,000 และหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 246,375,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  ข้อมูล Filing www.akararesources.com

 

AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่พัฒนา และประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวเนื่องในเวียดนาม
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 139,832,400 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย)
  ข้อมูล Filing www.amata.com

 

BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ “บางกอกแอร์เวย์” โดยให้บริการแบบประจำ 12 เส้นทางการบินในประเทศ และ 11 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการบินผ่านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อาทิ ธุรกิจสนามบิน ธุรกิจให้บริการภาคพื้น ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจครัวการบิน
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 730,000,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 520,000,000 หุ้น และ หุ้นสามัญเดิม จำนวน 210,000,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.bangkokair.com

 

BG: บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แก้ว และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม / บรรจุภัณฑ์
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 241,400,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

5.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.bangkokglass.co.th

 

CMC : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โดยเน้นทำเลที่ตั้งโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 250,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
  ข้อมูล Filing www.cmc.co.th

 

CPT : บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ออกแบบ ประกอบ และจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 135,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.cptthailand.com

 

KLAND : บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นที่อยู่อาศัยในแนวราบเป็นหลัก
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 620,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.kland.co.th

 

PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store/In-Mall)
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 89,760,900 หุ้น (ขายให้แก่ประชาชนจำนวน 88,260,900 หุ้น และ ขายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.planbmedia.co.th

 

PMTA : บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร และธุรกิจเช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO

เสนอขายหุ้นทั้งจำนวน 35,420,000 หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA (Pre-emptive Right) โดยหุ้นทั้งหมดประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย PMTA จำนวน 8,100,000 หุ้น และ หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น

  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

10.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.pmthoresenasia.com

 

RICHY : บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียมซึ่งเน้นรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
และโครงการประเภทหมู่บ้านจัดสรรบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลภายใต้ตราสินค้า “Richy”

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 214,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.rp.co.th

 

S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 16,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

5.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ทรีนิตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
  ข้อมูล Filing www.sgroup.co.th

 

SAPPE : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม น้ำผลไม้ และกาแฟเพื่อควบคุมน้ำหนัก ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติดริ้งค์, เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์, เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ้งค์, โมกุ โมกุ, เพรียว คอฟฟี่ และ เพรียว คลอโรฟิลล์ เป็นต้น
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ อาหารและเครื่องดื่ม
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 75,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
  ข้อมูล Filing www.sappe.com

 

TAE : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 296,037,733 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิม จำนวน 96,037,733 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.thaiagroenergy.com

 

TSR : บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 86,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.thiensurat.co.th

 

ZEER : บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารศูนย์การค้า โดยเป็นเจ้าของศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ซึ่งเป็นอาคารแบบผสม ( Mixed-Use Development) ทั้งโรงแรม ศูนย์การค้า และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ รวมถึงยังพัฒนาโครงการโรงแรมให้เช่าที่ชะอำ จ.เพชรบุรี และโครงการศูนย์การค้าที่ถนน Glendale Boulevard, LA. ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 75,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.itzeerrangsit.com