วันหยุดตลท.
     
 
   
   
   
   

วันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2558
 วันพฤหัสบดี  1 มกราคม  วันขึ้นปีใหม่
 วันศุกร์  2 มกราคม  วันหยุดกรณีพิเศษ
 วันพุธ  4 มีนาคม  วันมาฆบูชา
 วันจันทร์  6 เมษายน  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 วันจันทร์  13 เมษายน  วันสงกรานต์
 วันอังคาร  14 เมษายน  วันสงกรานต์
 วันพุธ  15 เมษายน  วันสงกรานต์
 วันศุกร์  1 พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
 วันจันทร์  4 พฤษภาคม  วันหยุดกรณีพิเศษ
 วันอังคาร  5 พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล
 วันจันทร์  1 มิถุนายน  วันวิสาขบูชา
 วันพุธ  1 กรกฎาคม  วันหยุดภาคครึ่งปี
 วันพฤหัสบดี  30 กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา
 วันพุธ  12 สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 วันศุกร์  23 ตุลาคม  วันปิยมหาราช
 วันจันทร์   7 ธันวาคม  วันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม)
 วันพฤหัสบดี  10 ธันวาคม  วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
 วันพฤหัสบดี  31 ธันวาคม  วันสิ้นปี

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.