วันหยุดตลท.
     
 
   
   
   
   

วันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2557
 วันพุธ  1 มกราคม  วันขึ้นปีใหม่
 วันศุกร์  14 กุมภาพันธ์  วันมาฆบูชา
 วันจันทร์  7 เมษายน   ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน)
 วันจันทร์  14 เมษายน  วันสงกรานต์
 วันอังคาร  15 เมษายน  วันสงกรานต์
 วันพฤหัสบดี  1 พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
 วันจันทร์  5 พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล
 วันอังคาร  13 พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
 วันอังคาร  1 กรกฎาคม  วันหยุดภาคครึ่งปี
 วันศุกร์  11 กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา
 วันจันทร์  11 สิงหาคม  วันหยุดพิเศษ
 วันอังคาร  12 สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 วันพฤหัสบดี  23 ตุลาคม  วันปิยมหาราช
 วันศุกร์   5 ธันวาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 วันพุธ  10 ธันวาคม  วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
 วันพุธ  31 ธันวาคม  วันสิ้นปี

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.