ข้อมูลสำหรับบริษัทที่สนใจเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
     
 
สรุปเกณฑ์รับหลักทรัพย์บริษัทต่างประเทศ
 
 

ประโยชน์การเข้าจดทะเบียน

หลักเกณฑ์

การเตรียมการและขั้นตอน

ค่าธรรมเนียม

ผู้เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Presentation : จากกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

Opportunity Day
 
 


SET | mai

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนใน

SET | mai

ภาพกิจกรรมต่างๆ

   

ติดต่อขอรับคำปรึกษา
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีทีมงานการตลาดที่พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น ในการเตรียมความพร้อมแก่บริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทสามารถติดต่อนัดวันและเวลาที่สะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่การตลาดเข้าพบและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการระดมทุนจากตลาดทุน พร้อมทั้งแนะนำบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดต่อขอรับบริการคำปรึกษาได้ที่

ฝ่ายการตลาด – SET ศูนย์ระดมทุน
Email : issuerservices@set.or.th