ราคาดัชนี FTSE/ ASEAN
     
 

FTSE/ASEAN Index | End of Day