หุ้นไอพีโอ (IPO)
     
 
 รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
 สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียน


 
 
 

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

ข้อมูลล่าสุด 25 มีนาคม 2557

AIRA : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกน

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 758,600,400 หุ้น (ขายให้แก่ประชาชนจำนวน 633,932,200 หุ้น และ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 124,668,200 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.25 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ข้อมูล Filing www.aira.co.th

 

CCN : บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

พัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง อบรม ดูแลบำรุงรักษา ระบบงาน จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 60,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing     www.ccn-tech.co.th

 

FSMART: บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

์ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้าและบริการเติมเงินออนไลน์ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติในนาม “บุญเติม”

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 200,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 0.50 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.boonterm.com

 

OTO : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจให้บริการลูกค้าผ่านศูนย์บริการข้อมูลครบวงจร 2 ประเภทหลัก 1)รับจ้างบริการศูนย์ข้อมูล โดยการบริการบริหารศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และบริการระบบศูนย์ข้อมูลและอุปกรณ์ 2)ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 80,000,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 70,000,000 หุ้น และ หุ้นสามัญเดิม จำนวน 10,000,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing     www.onetoonecontacts.com

 

PCA : บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบดิจิตอลทีวี

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 75,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing     www.planetcomm.com

 

PDG : บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก Polyethylene Terephthalate “PET”

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 70,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 0.50 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing     www.prodigy.in.th

 

RWI : บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง, ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง, ลวดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต, ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้า และลวดสปริง

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 150,000,000 หุ้น (เสนอขายประชาชน 90,000,000 หุ้น,เสนอขายผู้ถือหุ้น CEN 60,000,000 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 0.50 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.rwi.co.th

 

SMART : บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 115,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ข้อมูล Filing     www.smartblock.in.th

 

XO : บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร, เครื่องประกอบอาหาร, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป เพื่อการส่งออก

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 70,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 0.50บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.exoticfoodthailand.com