หุ้นไอพีโอ (IPO)
     
 
 รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
 สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียน


 
 
 

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

ข้อมูลล่าสุด 16 เมษายน 2558

ATP30 : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 160,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.25 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.atp30.com

 

DAII : บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป รับสร้างบ้าน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 30,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.daiigroup.com

 

KOOL : บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า “MASTERKOOL” และ “Cooltop”

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 120,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.25 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.masterkool.com

 

HPT : บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China) เพื่อใช้บนโต๊ะอาหารและเป็นเครื่องใช้ในครัว

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 120,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.25 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.homepottery.com

 

NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 40,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.netbay.co.th

 

STRGA : บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ให้บริการรับเหมาขุดเจาะ วางท่อใต้ดินในแนวราบ โดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling: HDD)

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 200,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 0.25 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.strega.co.th

 

TVT : บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตรายการโทรทัศน์และรายการบันเทิง

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 200,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 0.25 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.tvthunder.co.th