หุ้นไอพีโอ (IPO)
     
 
 รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
 สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียน


 
 
 

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

ข้อมูลล่าสุด 19 ธันวาคม 2557

KCM : บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ขึ้นรูปแผ่นเหล็กสำหรับใช้เป็นหลังคาและผนังเหล็ก ขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กกล้า ให้บริการงานออกแบบและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก ภายใต้แบรนด์ "รถถัง"
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 200,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

15 - 17 ธันวาคม 2557

  ราคา IPO

1.30 บาท

  ราคา PAR

0.25 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

23 ธันวาคม 2557

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.kcmetalsheet.co.th

 

TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 89,450,000 หุ้น (เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม TPOLY จำนวนไม่เกิน 50,390,435 หุ้น และเสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 39,059,565 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

23 - 25 ธันวาคม 2557 เสนขายผู้ถือหุ้นเดิม TPOLY และ 24 - 26 ธันวาคม 2557 เสนอขายประชาชนทั่วไป

  ราคา IPO

12.75 บาท

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

8 มกราคม 2558

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.tpcpower.co.th

 

DAII : บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป รับสร้างบ้าน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 30,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.daiigroup.com

 

NDR : บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ และจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 65,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.ndrubber.co.th

 

NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 40,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.netbay.co.th

 

STRGA : บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ให้บริการรับเหมาขุดเจาะ วางท่อใต้ดินในแนวราบ โดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling: HDD)

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 200,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 0.25 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.strega.co.th

 

TVT : บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตรายการโทรทัศน์และรายการบันเทิง

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 200,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 0.25 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.tvthunder.co.th