หุ้นไอพีโอ (IPO)
     
 
 รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เปิดตัวหุ้นไอพีโอ
 สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียน


 
 
 

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

ข้อมูลล่าสุด 23 ตุลาคม 2557

TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 450,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 21, 22 และ 24 ตุลาคม 2557
  ราคา IPO 3.90 บาท
  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย 30 ตุลาคม 2557
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.thaisolarenergy.com

 

SPA : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสปา และธุรกิจโรงแรม

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Approved Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 170,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 20 - 22 ตุลาคม 2557
  ราคา IPO 1.70 บาท
  ราคา PAR 0.25 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย 31 ตุลาคม 2557
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
  ข้อมูล Filing www.siamwellnessgroup.com

 

DAII : บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป รับสร้างบ้าน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 30,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.daiigroup.com

 

FIRE : บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 45,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
  ข้อมูล Filing www.firevictor.co.th

 

JSP : บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า อาคารมินิแฟคตอรี่ โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 1,200,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.jsp.co.th

 

KCM : บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ ขึ้นรูปแผ่นเหล็กสำหรับใช้เป็นหลังคาและผนังเหล็ก ขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กกล้า ให้บริการงานออกแบบและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก ภายใต้แบรนด์ "รถถัง"
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 200,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.25 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.kcmetalsheet.co.th

 

NCL : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ โดยให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริการขนส่งสินค้าในประเทศ

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 95,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 0.25 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.nclthailand.com

 

NDR : บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ และจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 65,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.ndrubber.co.th

 

NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 40,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.netbay.co.th

 

PSTC : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 450,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 0.10 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.pst.co.th

 

STRGA : บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ให้บริการรับเหมาขุดเจาะ วางท่อใต้ดินในแนวราบ โดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling: HDD)

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 200,000,000 หุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
  ราคา IPO n/a
  ราคา PAR 0.25 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.strega.co.th

 

TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ

  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 89,450,000 หุ้น (เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม TPOLY จำนวนไม่เกิน 50,390,435 หุ้น และเสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 39,059,565 หุ้น)
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขาย

n/a

  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
  ข้อมูล Filing www.tpcpower.co.th