ภาษาไทย
About Thai NVDR Co., Ltd.
Information Dissemination
 
Investment Guide
Market Data
News
Download NVDRs Form
Related Links
FAQs
Contact Us
Site Map
Acquisition and disposal reports for NVDR holders
     
  Report of acquisition or disposal of NVDR and underlying shares (if any) : Form 246-2-NVDR  
     
 

December 21 , 2018 : Form 246-2 KBANK
November 30 , 2018 : Form 246-2 KBANK
November 13 , 2018 : Form 246-2 WORK
November 05 , 2018 : Form 246-2 WORK
September 28 , 2018 : Form 246-2 BKD
September 28 , 2018 : Form 246-2 BKD
September 17 , 2018 : Form 246-2 WORK
July 05 , 2018 : Form 246-2 WORK
June 28 , 2018 : Form 246-2 GL
June 22, 2018 : Form 246-2 PPM
June 21, 2018 : Form 246-2 PPM
June 12 , 2018 : Form 246-2 GL
June 07 , 2018 : Form 246-2 GL
MAY 04 , 2018 : Form 246-2 NEW
April 17, 2018 : Form 246-2 ASAP
April 10, 2018 : Form 246-2 GL
April 09, 2018 : Form 246-2 PPM
April 02, 2018 : Form 246-2 PPM
March 12, 2018 : Form 246-2 AH
February 21, 2018 : Form 246-2 STEC
February 08, 2018 : Form 246-2 PRIN
February 05, 2018 : Form 246-2 PPM
January 24, 2018 : Form 246-2 PPM
January 15, 2018 : Form 246-2 THRE
January 8, 2018 : Form 246-2 LPN

Preliminary Data* - The form is being verified and/or incomplete.

 

 
For more information, please contact SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter +662 009 9999
top