ภาษาไทย
About Thai NVDR Co., Ltd.
Information Dissemination
 
Investment Guide
Market Data
News
Download NVDRs Form
Related Links
FAQs
Contact Us
Site Map
Acquisition and disposal reports for NVDR holders
     
  Report of acquisition or disposal of NVDR and underlying shares (if any) : Form 246-2-NVDR  
     
 

Dec 25 , 2012 : Form 246-2 INET
Dec 4 , 2012 : Form 246-2 CPH
Nov 29 , 2012 : Form 246-2 SSI
Nov 28 , 2012 : Form 246-2 INET
Nov 22 , 2012 : Form 246-2 GOLD-W1
Nov 22 , 2012 : Form 246-2 GOLD
Nov 22 , 2012 : Form 246-2 GOLD-W1
Nov 22 , 2012 : Form 246-2 GOLD
Nov 21 , 2012 : Form 246-2 SSI
Nov 7 , 2012 : Form 246-2 CIG
Nov 6 , 2012 : Form 246-2 CIG
Oct 12, 2012 : Form 246-2 SIRI
Oct 11, 2012 : Form 246-2 TWFP
Oct 11, 2012 : Form 246-2 LRH
Oct 8, 2012 : Form 246-2 RATCH
Oct 5, 2012 : Form 246-2 SIRI
Oct 5, 2012 : Form 246-2 SOLAR
Oct 5, 2012 : Form 246-2 SOLAR
Oct 5, 2012 : Form 246-2 SOLAR
Sep 25, 2012 : Form 246-2 SOLAR
Sep 25, 2012 : Form 246-2 SOLAR
Sep 25, 2012 : Form 246-2 SOLAR
Sep 24, 2012 : Form 246-2 SIRI-W1
Sep 24, 2012 : Form 246-2 SIRI
Sep 14, 2012 : Form 246-2 AAV
Sep 11, 2012 : Form 246-2 SPCG-W1
Aug 30, 2012 : Form 246-2 SOLAR
Aug 30, 2012 : Form 246-2 SOLAR
Aug 30, 2012 : Form 246-2 SOLAR
Aug 21, 2012 : Form 246-2 SUPER
Aug 20, 2012 : Form 246-2 SUPER
July 31, 2012 : Form 246-2 TTCL Preliminary Data*
July 24, 2012 : Form 246-2 STEC
June 21, 2012 : Form 246-2 SMM
June 19, 2012 : Form 246-2 SMM
June 19, 2012 : Form 246-2 NSI
June 13, 2012 : Form 246-2 SPALI Preliminary Data*
June 1, 2012 : Form 246-2 SPALI
May 11, 2012 : Form 246-2 AP
Apr 27, 2012 : Form 246-2 KBANK
Apr 24, 2012 : Form 246-2 SYNTEC
Apr 24, 2012 : Form 246-2 LRH
Apr 24, 2012 : Form 246-2 TWFP
March 30, 2012 : Form 246-2 KBANK
March 26, 2012 : Form 246-2 SOLAR_2
March 26, 2012 : Form 246-2 SOLAR_1
March 26, 2012 : Form 246-2 STEC
March 26, 2012 : Form 246-2 HEMRAJ
March 19, 2012 : Form 246-2 THRE
March 14, 2012 : Form 246-2 SIRI-W1
March 12, 2012 : Form 246-2 GOLD-W1
March 12, 2012 : Form 246-2 GOLD
March 6, 2012 : Form 246-2 KGI
Feb 27, 2012 : Form 246-2 KGI
Feb 20, 2012 : Form 246-2 SPALI
Feb 15, 2012 : Form 246-2 KBANK
Feb 14, 2012 : Form 246-2 PF
Feb 10, 2012 : Form 246-2 IFEC
Feb 8, 2012 : Form 246-2 STEC
January 31, 2012 : Form 246-2 AP
January 27, 2012 : Form 246-2 HEMARAJ
January 27, 2012 : Form 246-2 RASA
January 20, 2012 : Form 246-2 GOLD-W1
January 18, 2012 : Form 246-2 RASA
January 12, 2012 : Form 246-2 SIRI-W1
January 12, 2012 : Form 246-2 SIRI-W1
January 10, 2012 : Form 246-2 SPALI

Preliminary Data* - The form is being verified and/or incomplete.

 

 
For more information, please contact SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter +662 009 9999
top