ภาษาไทย
About Thai NVDR Co., Ltd.
Information Dissemination
 
Investment Guide
Market Data
News
Download NVDRs Form
Related Links
FAQs
Contact Us
Site Map
Acquisition and disposal reports for NVDR holders
     
  Report of acquisition or disposal of NVDR and underlying shares (if any) : Form 246-2-NVDR  
     
 

December 25, 2014 : Form 246-2 DRACO
December 23, 2014 : Form 246-2 DRACO
December 22, 2014 : Form 246-2 LH
December 18, 2014 : Form 246-2 LPN
December 4, 2014 : Form 246-2 LPN
December 2, 2014 : Form 246-2 LPN
November 19, 2014 : Form 246-2 NOK
November 10, 2014 : Form 246-2 THREL
November 5, 2014 : Form 246-2 NOK
October 29, 2014 : Form 246-2 SPVI
October 29, 2014 : Form 246-2 PAF
October 28, 2014 : Form 246-2 PAF
October 28, 2014 : Form 246-2 KBANK
October 22, 2014 : Form 246-2 SPVI
October 17, 2014 : Form 246-2 BBL
October 17, 2014 : Form 246-2 BIGC
October 16, 2014 : Form 246-2 APS
October 16, 2014 : Form 246-2 BBL
October 15, 2014 : Form 246-2 SPVI
October 7, 2014 : Form 246-2 LPN
September 18, 2014 : Form 246-2 CHUO
September 17, 2014 : Form 246-2 CHUO
September 17, 2014 : Form 246-2 NWR
September 16, 2014 : Form 246-2 SPVI
September 15, 2014 : Form 246-2 SPVI
September 12, 2014 : Form 246-2 SPVI
September 11, 2014 : Form 246-2 CMO
September 5, 2014 : Form 246-2 CMO
September 4, 2014 : Form 246-2 SPVI
September 3, 2014 : Form 246-2 SPVI
August 22, 2014 : Form 246-2 WIN
August 20, 2014 : Form 246-2 WIN
August 19, 2014 : Form 246-2 AMATA
August 18, 2014 : Form 246-2 WIN
August 13, 2014 : Form 246-2 WIN
August 6, 2014 : Form 246-2 WIN
July 31, 2014 : Form 246-2 INTUCH
July 31, 2014 : Form 246-2 WIN
July 30, 2014 : Form 246-2 WIN
July 29, 2014 : Form 246-2 SPVI
July 28, 2014 : Form 246-2 SPVI
July 25, 2014 : Form 246-2 SPVI
July 17, 2014 : Form 246-2 RATCH
July 7, 2014 : Form 246-2 LALIN
June 23, 2014 : Form 246-2 WIN
June 20, 2014 : Form 246-2 WIN
June 19, 2014 : Form 246-2 WIN
June 18, 2014 : Form 246-2 WIN
June 17, 2014 : Form 246-2 WIN
June 18, 2014 : Form 246-2 CHUO
June 17, 2014 : Form 246-2 CHUO
June 16, 2014 : Form 246-2 HEMRAJ
June 3, 2014 : Form 246-2 LRH
June 2, 2014 : Form 246-2 CHUO
May 28, 2014 : Form 246-2 CHUO
May 27, 2014 : Form 246-2 CHUO
May 26, 2014 : Form 246-2 CHUO
May 21, 2014 : Form 246-2 CHUO
May 15, 2014 : Form 246-2 CHUO
May 15, 2014 : Form 246-2 AMATA
May 12, 2014 : Form 246-2 CHUO
May 6, 2014 : Form 246-2 CHUO
April 25, 2014 : Form 246-2 AMATA
April 2, 2014 : Form 246-2 LIT
April 1, 2014 : Form 246-2 LIT
March 31, 2014 : Form 246-2 BIGC
March 25, 2014 : Form 246-2 SPCG
February 27 , 2014 : Form 246-2 LPN
February 25 , 2014 : Form 246-2 STAR
February 20 , 2014 : Form 246-2 TRT
February 19 , 2014 : Form 246-2 COLOR
February 19 , 2014 : Form 246-2 STAR
February 19 , 2014 : Form 246-2 NYT
February 18 , 2014 : Form 246-2 COLOR
February 17 , 2014 : Form 246-2 TRT
February 6 , 2014 : Form 246-2 LH
January 29 , 2014 : Form 246-2 KBANK
January 21 , 2014 : Form 246-2 INTUCH
January 6 , 2014 : Form 246-2 AMATA
January 6 , 2014 : Form 246-2 NYT
January 3 , 2014 : Form 246-2 LH

Preliminary Data* - The form is being verified and/or incomplete.

 

 
For more information, please contact SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter +662 009 9999
top