ภาษาไทย
About Thai NVDR Co., Ltd.
Information Dissemination
 
Investment Guide
Market Data
News
Download NVDRs Form
Related Links
FAQs
Contact Us
Site Map
Acquisition and disposal reports for NVDR holders
     
  Report of acquisition or disposal of NVDR and underlying shares (if any) : Form 246-2-NVDR  
     
 

December 16, 2019 : Form 246-2 TR
December 09, 2019 : Form 246-2 TMB
December 06, 2019 : Form 246-2 TMB
November 29, 2019 : Form 246-2 TMB
November 29, 2019 : Form 246-2 TMB-T1
September 13, 2019 : Form 246-2 AH
August 14, 2019 : Form 246-2 KBANK
July 19, 2019 : Form 246-2 ASAP
July 31, 2019 : Form 246-2 TISCO
July 31, 2019 : Form 246-2 TISCO
July 31, 2019 : Form 246-2 TISCO
July 31, 2019 : Form 246-2 TISCO
July 31, 2019 : Form 246-2 AEONTS
July 31, 2019 : Form 246-2 AEONTS
July 31, 2019 : Form 246-2 AEONTS
July 31, 2019 : Form 246-2 AEONTS
July 31, 2019 : Form 246-2 AEONTS
July 31, 2019 : Form 246-2 AEONTS
July 31, 2019 : Form 246-2 THRE
July 31, 2019 : Form 246-2 THRE
July 31, 2019 : Form 246-2 SCC
July 31, 2019 : Form 246-2 SCC
July 31, 2019 : Form 246-2 THREL
July 31, 2019 : Form 246-2 THREL
July 26, 2019 : Form 246-2 RATCH
July 18, 2019 : Form 246-2 LVT
June 11, 2019 : Form 246-2 KBANK
May 24, 2019 : Form 246-2 KBANK
February 01, 2019 : Form 246-2 MAJOR
February 22, 2019 : Form 246-2 MAJOR
February 21, 2019 : Form 246-2 MAJOR
February 15, 2019 : Form 246-2 PPM

Preliminary Data* - The form is being verified and/or incomplete.

 

 
For more information, please contact SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter +662 009 9999
top