ภาษาไทย
About Thai NVDR Co., Ltd.
Information Dissemination
 
Investment Guide
Market Data
News
Download NVDRs Form
Related Links
FAQs
Contact Us
Site Map
Acquisition and disposal reports for NVDR holders
     
  Report of acquisition or disposal of NVDR and underlying shares (if any) : Form 246-2-NVDR  
     
 

December 16 , 2013 : Form 246-2 NYT
December 12 , 2013 : Form 246-2 NYT
December 12 , 2013 : Form 246-2 NYT
December 5 , 2013 : Form 246-2 AP
November 20, 2013 : Form 246-2 INTUCH
October 9 , 2013 : Form 246-2 STEC
September 19 , 2013 : Form 246-2 KBANK
September 5 , 2013 : Form 246-2 SF
September 4 , 2013 : Form 246-2 INTUCH
August 30 , 2013 : Form 246-2 PRANDA
August 16 , 2013 : Form 246-2 EGCO
July 26 , 2013 : Form 246-2 SPCG
July 26 , 2013 : Form 246-2 SPCG-W1
July 19 , 2013 : Form 246-2 INTUCH
Jun 28 , 2013 : Form 246-2 AMATA
May 27 , 2013 : Form 246-2 TWFP
May 21 , 2013 : Form 246-2 E
May 20 , 2013 : Form 246-2 LPN
May 14 , 2013 : Form 246-2 TWFP
April 29 , 2013 : Form 246-2 TWFP
April 29 , 2013 : Form 246-2 LRH
April 25 , 2013 : Form 246-2 TWFP
March 29 , 2013 : Form 246-2 SAMART
March 29 , 2013 : Form 246-2 SAMART
March 13 , 2013 : Form 246-2 SPALI
March 13 , 2013 : Form 246-2 PRANDA
March 12 , 2013 : Form 246-2 TWFP
March 12 , 2013 : Form 246-2 TWFP
March 12 , 2013 : Form 246-2 LRH
March 12 , 2013 : Form 246-2 LRH
March 8 , 2013 : Form 246-2 TCB
February 19 , 2013 : Form 246-2 E
February 14 , 2013 : Form 246-2 MK
January 29 , 2013 : Form 246-2 E
January 29 , 2013 : Form 246-2 RML
January 28 , 2013 : Form 246-2 KTP
January 28 , 2013 : Form 246-2 KTP
January 21 , 2013 : Form 246-2 KTP
January 4 , 2013 : Form 246-2 STEC
January 2 , 2013 : Form 246-2 RML

Preliminary Data* - The form is being verified and/or incomplete.

 

 
For more information, please contact SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter +662 009 9999
top