ภาษาไทย
About Thai NVDR Co., Ltd.
Information Dissemination
 
Investment Guide
Market Data
News
Download NVDRs Form
Related Links
FAQs
Contact Us
Site Map
Acquisition and disposal reports for NVDR holders
     
  Report of acquisition or disposal of NVDR and underlying shares (if any) : Form 246-2-NVDR  
     
 

November 26, 2015 : Form 246-2 LH
October 01, 2015 : Form 246-2 EGCO
June 16, 2015 : Form 246-2 AMATA
June 15, 2015 : Form 246-2 BCH
June 8, 2015 : Form 246-2 KBANK
May 25, 2015 : Form 246-2 STEC
May 14, 2015 : Form 246-2 INTUCH
April 24, 2015 : Form 246-2 HEMRAJ
April 21, 2015 : Form 246-2 STEC
March 20, 2015 : Form 246-2 CHUO
March 18, 2015 : Form 246-2 CHUO
March 13, 2015 : Form 246-2 CHUO
March 12, 2015 : Form 246-2 CHUO
March 9, 2015 : Form 246-2 CHUO
March 6, 2015 : Form 246-2 CHUO
February 27, 2015 : Form 246-2 LH
February 17, 2015 : Form 246-2 GL
February 6, 2015 : Form 246-2 BCH
January 30, 2015 : Form 246-2 LH
January 15, 2015 : Form 246-2 KBANK
January 15, 2015 : Form 246-2 AMATA
January 15, 2015 : Form 246-2 TLUXE
January 15, 2015 : Form 246-2 PM

Preliminary Data* - The form is being verified and/or incomplete.

 

 
For more information, please contact SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter +662 009 9999
top