ภาษาไทย
About Thai NVDR Co., Ltd.
Information Dissemination
 
Investment Guide
Market Data
News
Download NVDRs Form
Related Links
FAQs
Contact Us
Site Map
Acquisition and disposal reports for NVDR holders
     
  Report of acquisition or disposal of NVDR and underlying shares (if any) : Form 246-2-NVDR  
     
 

November 15, 2016 : Form 246-2 LPN
November 14, 2016 : Form 246-2 LPN
September 13, 2016 : Form 246-2 INTUCH
September 09, 2016 : Form 246-2 INTUCH
September 01, 2016 : Form 246-2 LRH
August 19, 2016 : Form 246-2 LPN
August 8, 2016 : Form 246-2 KBANK
August 2, 2016 : Form 246-2 KBANK
June 29, 2016 : Form 246-2 PM
July 18, 2016 : Form 246-2 EGCO
July 12, 2016 : Form 246-2 KBANK
June 27, 2016 : Form 246-2 KBANK
June 22, 2016 : Form 246-2 KBANK
May 25, 2016 : Form 246-2 KBANK
May 03, 2016 : Form 246-2 KBANK
May 11, 2016 : Form 246-2 TMC
April 22, 2016 : Form 246-2 TMC
April 14, 2016 : Form 246-2 PRANDA
January 20, 2016 : Form 246-2 PRANDA
January 5, 2016 : Form 246-2 PRANDA
January 4, 2016 : Form 246-2 TPAC

Preliminary Data* - The form is being verified and/or incomplete.

 

 
For more information, please contact SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter +662 009 9999
top