ภาษาไทย
About Thai NVDR Co., Ltd.
Information Dissemination
 
Investment Guide
Market Data
News
Download NVDRs Form
Related Links
FAQs
Contact Us
Site Map
Acquisition and disposal reports for NVDR holders
     
  Report of acquisition or disposal of NVDR and underlying shares (if any) : Form 246-2-NVDR  
     
 

December 4, 2023 : Form 246-2 COM7
November 7, 2023 : Form 246-2 AAV
October 31, 2023 : Form 246-2 CAZ
August 23 , 2023 : Form 246-2 MAJOR
April 25 , 2023 : Form 246-2 KBANK
April 12, 2023 : Form 246-2 BBL
March 6 , 2023 : Form 246-2 NSI
January 31 , 2023 : Form 246-2 BBL

Preliminary Data* - The form is being verified and/or incomplete.

 

 
For more information, please contact SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter +662 009 9999
top