logo

SMART Marketplace

|
logo

SMART Marketplace

สำหรับนักพัฒนา
Get Started
API Key
API Reference
ติดต่อเรา
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
อีเมลinfoproducts@set.or.th

บริการข้อมูลซื้อขายระหว่างวัน (Tick Data)

info-circle

รายละเอียดข้อมูล

ข้อมูลซื้อขายระหว่างวัน ประกอบด้วยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ดังนี้
ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.1 ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ราย Tick (Trading Ticker)
1.2 ราคาเสนอซื้อ/ขาย หลักทรัพย์ (Bids/Offers)
1.3 ราคาดัชนีทุกดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (All Indices)
1.4 ราคาซื้อขาย ราคาเสนอซื้อ/ขาย และราคาดัชนี รวมในไฟล์เดียว
ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
2.1 ราคาซื้อขายอนุพันธ์ระหว่างวันราย Tick (TFEX Trading Ticker)
2.2 ราคาเสนอซื้อ/ขาย อนุพันธ์ (TFEX Bids/Offers)
2.3 ราคาซื้อขาย และราคาเสนอซื้อ/ขาย รวมในไฟล์เดียว
บริการข้อมูลซื้อขายระหว่างวัน (Tick Data) สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กรเท่านั้น โดยไม่เผยแพร่ต่อ (For Personal Use / Internal Use) หากต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมโดยติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล Email: infoproducts@set.or.th
info-circle

ข้อมูลย้อนหลังที่ให้บริการ

1. ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มให้บริการเดือนกันยายน ปี 2555
2. ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เริ่มให้บริการเดือนพฤศจิกายน ปี 2557

ช่องทางในการรับข้อมูล

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ผ่าน SET Website หรือ ผ่านช่องทาง API

ลักษณะของข้อมูล

ข้อมูล 1 ไฟล์ต่อ 1 วัน ซึ่งอาจต้องมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทของบริการ

บริการข้อมูลย้อนหลัง

เลือกรับข้อมูลย้อนหลังเป็นรายครั้ง ตั้งแต่เดือนที่เริ่มให้บริการข้อมูลถึงเดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน

บริการข้อมูลทุกสิ้นวัน

เลือกรับข้อมูลทุกสิ้นวัน ตั้งแต่เดือนที่เริ่มรับบริการไปข้างหน้าโดยเลือกสมัครได้ 2 รูปแบบคือ
1. สมัครแบบต่ออายุอัตโนมัติ: ต่ออายุบริการอัตโนมัติทุกสิ้นเดือน
2. สมัครแบบกำหนดระยะเวลา: กำหนดจำนวนเดือนที่ต้องการรับบริการตั้งแต่ต้น

ค่าบริการ

บาท/เดือน/ครั้ง

บาท/เดือน

1.ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.1 ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ราย Tick (Trading Ticker)
1.2 ราคาเสนอซื้อ/ขาย หลักทรัพย์ (Bids/Offers)
1.3 ราคาดัชนีทุกดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (All Indices)
1.4 ราคาซื้อขาย ราคาเสนอซื้อ/ขาย และราคาดัชนี รวมในไฟล์เดียว
2.ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
2.1 ราคาซื้อขายอนุพันธ์ระหว่างวันราย Tick (TFEX Trading Ticker)
2.2 ราคาเสนอซื้อ/ขาย อนุพันธ์ (TFEX Bids/Offers)
2.3 ราคาซื้อขาย และราคาเสนอซื้อ/ขาย รวมในไฟล์เดียว

วิธีการชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการตามระยะเวลาทั้งหมดที่เลือกเพื่อเริ่มใช้งานโดยชำระผ่านบัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคาร
กรณีเลือกสมัครแบบต่ออายุอัตโนมัติทุกสิ้นเดือน
ชำระค่าบริการเดือนแรกทันทีเพื่อเริ่มใช้งานผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
ชำระค่าบริการเดือนถัดไป ทุกวันที่ 1 ของเดือน ผ่านบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ
กรณีเลือกสมัครแบบกำหนดระยะเวลารับข้อมูล
ชำระค่าบริการตามระยะเวลาทั้งหมดที่เลือกเพื่อเริ่มใช้งานโดยชำระผ่านบัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ประเภทของบริการและค่าบริการ

เลือกรับข้อมูลย้อนหลังเป็นรายครั้ง ตั้งแต่เดือนที่เริ่มให้บริการข้อมูลถึงเดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน

วิธีการชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการตามระยะเวลาทั้งหมดที่เลือกเพื่อเริ่มใช้งานโดยชำระผ่านบัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคาร
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย