logo

SMART Marketplace

|
logo

SMART Marketplace

สำหรับนักพัฒนา
Get Started
API Key
API Reference
ติดต่อเรา
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
อีเมลinfoproducts@set.or.th

บริการข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจบริษัทจดทะเบียน (ESG)

banner-esg-report

รายละเอียดข้อมูล

บริการข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจบริษัทจดทะเบียน (ESG) ในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Stuctured Data) ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (Environment)
ข้อมูลด้านความยั่งยืนในมิติสังคม (Social)
ข้อมูลด้านความยั่งยืนในมิติบรรษัทภิบาล (Governance)
banner-esg-report

ข้อมูลย้อนหลังที่ให้บริการ

ข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (ESG)
เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2564

ช่องทางในการรับข้อมูล

เรียกรับข้อมูลผ่านช่องทาง API หรือดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน SET Website ในรูปแบบ JSON Format

ประเภทของบริการ

สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร

สำหรับเผยแพร่ต่อ

 
 
 

ค่าบริการ

บาท / ข้อมูล 1 ปี / ครั้ง

บาท / ข้อมูล 1 ปี / ครั้ง

 

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

บุคคลทุกประเภท

 
To be announced
 
 
* ทดลองใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปี 2024
* ทดลองใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปี 2024
** ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะติดต่อเพื่อดำเนินการเรื่องสัญญาเผยแพร่ข้อมูล หลังสมัครรับบริการข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ประเภทของบริการ

สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร

 
 

ค่าบริการ

บาท / ข้อมูล 1 ปี / ครั้ง
 
 
* ทดลองใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปี 2024
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย