logo

SMART Marketplace

|
logo

SMART Marketplace

สำหรับนักพัฒนา
Get Started
API Key
API Reference
ติดต่อเรา
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
อีเมลinfoproducts@set.or.th

บริการข้อมูลบริษัทจดทะเบียน - ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานบริษัทจดทะเบียน

banner-one-report

รายละเอียดข้อมูล

ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วยข้อมูลซื้อขาย และงบการเงิน ดังนี้
1. ข้อมูลราคาซื้อขายสิ้นวันย้อนหลัง
2. ข้อมูลสถิติสิ้นวันย้อนหลัง เช่น P/E, Dividend Yield
3. ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
banner-one-report

ช่องทางในการรับข้อมูล

รับข้อมูลผ่านช่องทาง API ในรูปแบบ JSON Format

ลักษณะของข้อมูล

API Specification
ตัวอย่างข้อมูล

การสมัครใช้บริการ

บริการข้อมูลปัจจัยพื้นฐานบริษัทจดทะเบียน เปิดให้สมาชิกที่สมัครใช้งาน SETSMART Website เรียกรับข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสมาชิกสามารถเรียกรับข้อมูลย้อนหลังได้เท่ากับที่เรียกดูย้อนหลังได้บน SETSMART Website ตาม Package ที่สมัคร
- สมาชิกที่สมัครใช้งาน SETSMART Website อยู่แล้ว:
1. Login ใช้งาน SETSMART Website ที่ www.setsmart.com
2. ไปที่เมนู Tools > API Service
3. สร้าง API Key ในเมนู API Service เพื่อใช้สำหรับเรียกรับข้อมูลผ่าน API
4. API Specification สามารถดูได้ในเมนู API Service ส่วน API Reference
- สมาชิกที่ยังไม่สมัครใช้งาน SETSMART Website:
1. สมัครใช้งาน SETSMART โดยเลือก Package ที่สนใจที่ www.setsmart.com/ssm/package
2. ดำเนินการตามรายละเอียดในส่วน "สมาชิกที่สมัครใช้งาน SETSMART แล้ว" ด้านบน
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย