logo

SMART Marketplace

|
logo

SMART Marketplace

สำหรับนักพัฒนา
Get Started
API Key
API Reference
ติดต่อเรา
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
อีเมลinfoproducts@set.or.th

บริการข้อมูล Reference Data และข้อมูล Corporate Action

info-circle

รายละเอียดข้อมูล

ข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์และอนุพันธ์ (Reference Data)
1. รายชื่อและข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ ที่จะซื้อขายในวันทำการถัดไป
2. รายชื่อและข้อมูลรายละเอียดอนุพันธ์ ที่จะซื้อขายในวันทำการถัดไป
ข้อมูล Corporate Action
3. ข้อมูล Corporate Action ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
info-circle

ช่องทางในการรับข้อมูล

รับข้อมูลผ่านช่องทาง API หรือดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน SET Website โดยเลือกรับได้สองรูปแบบ ได้แก่
1. รับข้อมูลในรูปแบบ CSV Format
2. รับข้อมูลในรูปแบบ JSON Format

ลักษณะของข้อมูล

File/Data Specification
ตัวอย่างข้อมูล

ประเภทของบริการ

สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร

สำหรับเผยแพร่ต่อ

บริการข้อมูลทุกสิ้นวัน โดยเลือกสมัครได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. สมัครแบบต่ออายุอัตโนมัติ: ต่ออายุบริการอัตโนมัติทุกสิ้นเดือน
2. สมัครแบบกำหนดระยะเวลา: กำหนดวันเริ่มต้นและเดือนสุดท้ายที่ต้องการรับบริการ

ค่าบริการ

บาท/เดือน

บาท/เดือน

 

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

บุคคลทุกประเภท

ข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์และอนุพันธ์ (Reference Data)
1.รายชื่อและข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ ที่จะซื้อขายในวันทำการถัดไป
2.รายชื่อและข้อมูลรายละเอียดอนุพันธ์ ที่จะซื้อขายในวันทำการถัดไป
ข้อมูล Corporate Action
3.ข้อมูล Corporate Action ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประเภทของบริการและค่าบริการ

สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร

บริการข้อมูลทุกสิ้นวัน โดยเลือกสมัครได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. สมัครแบบต่ออายุอัตโนมัติ: ต่ออายุบริการอัตโนมัติทุกสิ้นเดือน
2. สมัครแบบกำหนดระยะเวลา: กำหนดวันเริ่มต้นและเดือนสุดท้ายที่ต้องการรับบริการ

ค่าบริการ

บาท/เดือน
ข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์และอนุพันธ์ (Reference Data)
1. รายชื่อและข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ ที่จะซื้อขายในวันทำการถัดไป
2. รายชื่อและข้อมูลรายละเอียดอนุพันธ์ ที่จะซื้อขายในวันทำการถัดไป
ข้อมูล Corporate Action
3. ข้อมูล Corporate Action ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วิธีการชำระค่าบริการ

สมัครแบบต่ออายุอัตโนมัติทุกสิ้นเดือน

สมัครแบบกำหนดระยะเวลารับข้อมูล

เลือกไม่รับใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน
ชำระค่าบริการเดือนแรกผ่านระบบทันทีโดยบัตรเครดิตเท่านั้น
ชำระค่าบริการเดือนถัดไป ทุกวันที่ 1 ของเดือน ผ่านบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ
ชำระค่าบริการตามระยะเวลาทั้งหมดที่เลือกผ่านระบบทันที โดยบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านธนาคาร
เลือกรับใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน
สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร
ชำระค่าบริการแต่ละเดือนด้วยวิธีการโอนเงินตามรายละเอียดในใบแจ้งหนี้
ชำระค่าบริการตามระยะเวลาทั้งหมดที่เลือก ด้วยวิธีการโอนเงินตามรายละเอียดในใบแจ้งหนี้
สำหรับเผยแพร่ต่อ
ชำระค่าบริการแต่ละเดือนด้วยวิธีการโอนเงินตามรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ หลังจากดำเนินการเรื่องสัญญาเผยแพร่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ไม่สามารถเลือกสมัครแบบกำหนดระยะเวลารับข้อมูลได้
สนใจสมัครบริการข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล Email:infoproducts@set.or.th

วิธีการชำระค่าบริการ

เลือกไม่รับใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน

ชำระค่าบริการเดือนแรกผ่านระบบทันทีโดยบัตรเครดิตเท่านั้น
ชำระค่าบริการเดือนถัดไป ทุกวันที่ 1 ของเดือน ผ่านบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ

เลือกรับใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน

สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร
ชำระค่าบริการแต่ละเดือนด้วยวิธีการโอนเงินตามรายละเอียดในใบแจ้งหนี้
สำหรับเผยแพร่ต่อ
ชำระค่าบริการแต่ละเดือนด้วยวิธีการโอนเงินตามรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ หลังจากดำเนินการเรื่องสัญญาเผยแพร่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
สนใจสมัครบริการข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล Email:infoproducts@set.or.th
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย