logo

SMART Marketplace

|
logo

SMART Marketplace

สำหรับนักพัฒนา
Get Started
API Key
API Reference
ติดต่อเรา
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
อีเมลinfoproducts@set.or.th

Data on SMART Marketplace via API

tick-data

บริการข้อมูลซื้อขายระหว่างวัน (Tick Data)

ราคาซื้อขายระหว่างวันราย Tick ของหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ (Trade Ticker)
ราคาเสนอซื้อ/ขาย ของหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ (Bids/Offers)
ราคาดัชนีทุกดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ (All Indices)
market-data

บริการข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Real-time / Delay

ราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์ แบบ Bids/ Offer ในรูปแบบ Real-time และ Delay
ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ Real-time และ Delay
oaq-data

บริการข้อมูลสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์สิ้นวัน (OAQ)

ข้อมูลราคาสิ้นวันและค่าสถิติสำคัญรายหลักทรัพย์
ข้อมูลราคาปิดและค่าสถิติสำคัญ ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลภาพรวมตลาด แยกตามนักลงทุน
oaq-data

บริการข้อมูลสรุปการซื้อขายอนุพันธ์สิ้นวัน (ODQ)

ข้อมูลราคาสิ้นวันและค่าสถิติสำคัญรายซีรีย์
ข้อมูลภาพรวมตลาด แยกตามนักลงทุน
program-trading

บริการข้อมูลสถิติมูลค่าซื้อขายแบบ Program Trading

ข้อมูลสถิติภาพรวมตลาดสิ้นวัน
ข้อมูลสถิติรายหลักทรัพย์สิ้นวัน
index-weight

บริการข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี และ Index Weight

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี
ข้อมูลการถ่วงน้ำหนัก (Index Weight)
Corporate Action ที่ส่งผลต่อการถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์
fundamental-data

บริการข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลราคาซื้อขายสิ้นวัน
ข้อมูลสถิติสิ้นวัน
ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
one-report

บริการข้อมูลรายงานประจำปี (One Report)

ข้อมูลรายงานประจำปี (One Report)
fundamental-data

บริการ Investor Relations Website Service (IR Website)

ข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และ SET Index แบบ Real-time
ข่าวของบริษัทแบบ Real-time และย้อนหลัง 3 เดือน
esg-data

บริการข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจบริษัทจดทะเบียน (ESG)

ข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (ESG)
news-alert

บริการข่าวเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล

ข้อมูลข่าวเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล 3 เดือนย้อนหลัง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ผู้ที่สนใจรับข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
reference-data

บริการข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์และอนุพันธ์ (Reference Data) และข้อมูล Corporate Action

รายชื่อและข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ ที่จะซื้อขายในวันทำการถัดไป
รายชื่อและข้อมูลรายละเอียดอนุพันธ์ ที่จะซื้อขายในวันทำการถัดไป
ข้อมูล Corporate Action ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย