logo

SMART Marketplace

|
logo

SMART Marketplace

สำหรับนักพัฒนา
Get Started
API Key
API Reference
ติดต่อเรา
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
อีเมลinfoproducts@set.or.th

บริการข่าวเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล

banner-reference-data

รายละเอียดข้อมูล

บริการข่าวเตือนผู้ลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ผู้ที่สนใจ สมัครใช้บริการรับข้อมูลข่าวเตือนเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล 3 เดือนย้อนหลัง ผ่านช่องทาง API ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
banner-reference-data

ช่องทางในการรับข้อมูล

รับข้อมูลผ่านช่องทาง API ในรูปแบบ JSON Format

ลักษณะของข้อมูล

API Specification
ตัวอย่างข้อมูล
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย