logo

SMART Marketplace

|
logo

SMART Marketplace

สำหรับนักพัฒนา
Get Started
API Key
API Reference
ติดต่อเรา
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
อีเมลinfoproducts@set.or.th

บริการข้อมูลบริษัทจดทะเบียน - ข้อมูลรายงานประจำปี (One Report)

banner-one-report

รายละเอียดข้อมูล

บริการข้อมูลข้อมูลรายงานประจำปี (One Report) ในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data)
ข้อมูลการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการ
ข้อมูลงบการเงิน
banner-one-report

ข้อมูลย้อนหลังที่ให้บริการ

เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2564

ช่องทางในการรับข้อมูล

เรียกรับข้อมูลผ่านช่องทาง API หรือดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน SET Website ในรูปแบบ JSON Format

ประเภทของบริการ

สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร

สำหรับเผยแพร่ต่อ

 
 
 

ค่าบริการ

บาท / ข้อมูล 1 ปี / ครั้ง

บาท / ข้อมูล 1 ปี / ครั้ง

 

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

บุคคลทุกประเภท

 
To be announced
 
 
* ทดลองใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปี 2024
* ทดลองใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปี 2024
** ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะติดต่อเพื่อดำเนินการเรื่องสัญญาเผยแพร่ข้อมูล หลังสมัครรับบริการข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ประเภทของบริการ

สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร

 
 

ค่าบริการ

บาท / ข้อมูล 1 ปี / ครั้ง
 
 
* ทดลองใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปี 2024
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย