logo

SMART Marketplace

|
logo

SMART Marketplace

สำหรับนักพัฒนา
Get Started
API Key
API Reference
ติดต่อเรา
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
อีเมลinfoproducts@set.or.th

บริการข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี และ Index Weight

banner-index-weight

รายละเอียดข้อมูล

1. ข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี
2. ข้อมูลการถ่วงน้ำหนัก (Index Weight)
3. ข้อมูล Corporate Action ที่ส่งผลต่อการถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์
banner-index-weight

ช่องทางในการรับข้อมูล

รับข้อมูลผ่านช่องทาง API ในรูปแบบ JSON Format

ลักษณะของข้อมูล

API Specification
ตัวอย่างข้อมูล

ประเภทของบริการ

สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร

สำหรับเผยแพร่ต่อ

 
 
 

ค่าบริการ

บาท / เดือน

บาท / เดือน

 

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

บุคคลทุกประเภท

 
 
กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล
กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล
 
สนใจสมัครบริการข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล Email:infoproducts@set.or.th

ประเภทของบริการ

สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร

 
 

ค่าบริการ

บาท / เดือน

สนใจสมัครบริการข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล Email:infoproducts@set.or.th
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย