logo

SMART Marketplace

|
logo

SMART Marketplace

สำหรับนักพัฒนา
Get Started
API Key
API Reference
ติดต่อเรา
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
อีเมลinfoproducts@set.or.th

บริการข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Real-time / Delay

banner-market-data

รายละเอียดข้อมูล

บริการข้อมูลแบบ Real-time
1. ราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์ แบบ Bids/ Offers ในรูปแบบ Real-time และ Delay
2. ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ Real-time และ Delay
banner-market-data

ช่องทางในการรับข้อมูล

รับข้อมูลผ่านช่องทาง API ในรูปแบบ JSON Format

ลักษณะของข้อมูล

API Specification
ตัวอย่างข้อมูล

ประเภทของบริการ

บริการข้อมูลแบบ Real-time

เลือกรับข้อมูล ราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด

บริการข้อมูลแบบ Delay 15 นาที

เลือกรับข้อมูล ราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ แบบ Delay 15 นาที

ค่าบริการ

บาท / เดือน

บาท / เดือน

1. สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร
1.1 บุคคลธรรมดา
15,000
กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล
1.2 นิติบุคคล
15,000
กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล
2. สำหรับเผยแพร่ต่อ
1.2 นิติบุคคล
กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล
กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล
สนใจสมัครบริการข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล Email:infoproducts@set.or.th

ประเภทของบริการและค่าบริการ

เลือกรับข้อมูล ราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด
ค่าบริการบาท / เดือน
1. สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร
1.1 บุคคลธรรมดา
15,000
1.2 นิติบุคคล
15,000
2. สำหรับเผยแพร่ต่อ
2.1 นิติบุคคล
กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล
สนใจสมัครบริการข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล Email:infoproducts@set.or.th
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย