logo

SMART Marketplace

|
logo

SMART Marketplace

สำหรับนักพัฒนา
Get Started
API Key
API Reference
ติดต่อเรา
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
อีเมลinfoproducts@set.or.th

ข้อมูลสรุปการซื้อขายอนุพันธ์สิ้นวัน (ODQ)

banner-odq-data

รายละเอียดข้อมูล

บริการข้อมูลสรุปการซื้อขายอนุพันธ์สิ้นวัน (ODQ)
1. ข้อมูลราคาสิ้นวันและค่าสถิติสำคัญรายซีรีย์
2. ข้อมูลภาพรวมตลาด แยกตามนักลงทุน
banner-odq-data

ช่องทางในการรับข้อมูล

รับข้อมูลผ่านช่องทาง API ในรูปแบบ JSON Format

ลักษณะของข้อมูล

API Specification
ตัวอย่างข้อมูล

ประเภทของบริการ

สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร

สำหรับเผยแพร่ต่อ

 
 
 

ค่าบริการ

บาท / เดือน

บาท / เดือน

 

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

บุคคลทุกประเภท

 
2,000
 
สนใจสมัครบริการข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล Email:infoproducts@set.or.th

ประเภทของบริการ

สำหรับการใช้งานส่วนตัว/ภายในองค์กร

 
 

ค่าบริการ

บาท / เดือน
 
 
สนใจสมัครบริการข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล Email:infoproducts@set.or.th
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย