English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนเพิกถอนหลักทรัพย์ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ลงทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์
     
  การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของไทยเอ็นวีดีอาร์  
     
 

ไทยเอ็นวีดีอาร์ จะดำเนินการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ตามวันและเวลาที่บริษัทจดทะเบียนกำหนด โดยไทยเอ็นวีดีอาร์จะออกเสียงเฉพาะในวาระที่พิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter 02 009 9999
top