TDX Main

ข่าวสารและประกาศ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

ข่าวสารและประกาศ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

TDX News Update

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก TDX ข้อมูลการระดมทุนและลงทุนในโทเคนดิจิทัล

RealX Logo - 2

TDX ประกาศรับโทเคน RealX โดยจะเปิดให้นักลงทุนเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
15 กันยายน 2566

TDX-news-mockup

TDX จับมือ RealX และ TokenX ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประสานพลังพัฒนาโทเคนดิจิทัลพร้อมตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ในการลงทุนผลิตภัณฑ์และโซลูชันสินทรัพย์ดิจิทัลภายในปี 2566
10 พฤษภาคม 2566

Announcement​

TDX_Announcement_01
TDX_Announcement_01
TDX_Announcement_01
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย