วันที่/เวลา 18 มี.ค. 2567 08:34:00

หัวข้อข่าว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนเครื่องหมาย C เป็น CB บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน มีผลวันที่ 25 มี.ค. 2567

หลักทรัพย์ SET
แหล่งข่าว SET
การขึ้นเครื่องหมาย Caution เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย : CB ชื่อย่อหุ้น - บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AKS) - บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (B52) - บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (DIMET) - บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (EE) - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) - บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC) - บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON) - บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (GTV) - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO) - บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JCKH) - บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC) - บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) (KKC) - บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) (KWI) - บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (NATION) - บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (NEP) - บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS) - บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM) - บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (SDC) - บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER) - บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TRC) - บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TSI) - บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS) - บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W) เหตุผลการขึ้น CB : - ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว วันที่ขึ้นเครื่องหมาย : 25 มี.ค. 2567 ______________________________________________________________________ การขึ้นเครื่องหมาย Caution เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย : CB ชื่อย่อหุ้น - บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) เหตุผลการขึ้น CB : - ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย : 25 มี.ค. 2567 ______________________________________________________________________ ข้อมูลการดำเนินการ การดำเนินการ : - หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเครื่องหมายจาก C เป็น CB ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ - หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายข้างต้น จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้ - ทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ / หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ______________________________________________________________________