วันที่/เวลา 04 ธ.ค. 2566 16:53:00

หัวข้อข่าว

SET News :ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือนธันวาคม 2566

หลักทรัพย์ SET
แหล่งข่าว SET
ฉบับที่ 108/2566 4 ธันวาคม 2566 ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือนธันวาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้ - ดัชนี FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 3 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ - ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 15 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ หลักทรัพย์ที่เข้าใหม่ (Addition) FTSE SET Mid Cap Index - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) - บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) - บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD) FTSE SET Shariah Index - บมจ. บางจาก ศรีราชา (BSRC) - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) - บมจ. ไทย โคโคนัท (COCOCO) - บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) - บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) - บมจ. มาลีกรุ๊ป (MALEE) - บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) (MGC) - บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) - บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป (PHG) - บมจ. โรแยล พลัส (PLUS) - บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) - บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (RPH) - บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD) - บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) - บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) หลักทรัพย์ที่ออก (Deletion) FTSE SET Mid Cap Index - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) - บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (KEX) - บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE) - บมจ. สิงห์ เอสเตท (S) - บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK) - บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) - บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) FTSE SET Shariah Index - บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) - บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP) - บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) - บมจ. บ้านปู (BANPU) - บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) - บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (CCET) - บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ (CMR) - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) - บมจ. เด็มโก้ (DEMCO) - บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) - บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) - บมจ. จี เจ สตีล (GJS) - บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) - บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN) - บมจ. เอ็นเอฟซี (NFC) - บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง (PM) - บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) - บมจ. สยามราชธานี (SO) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TFM) - บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC) - บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) - บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL) - บมจ. ไทยวา (TWPC) ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.ftserussell.com/products/indices/set และ https://www.set.or.th/th/market/index/ftse-set/profile การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2567 "SET...Make it Work for Everyone" ______________________________________________________________________