วันที่/เวลา 24 พ.ค. 2566 06:30:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SE เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว mai
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (SE) ทุนเดิม (บาท) : 327,594,259.50 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 655,188,519 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 24,261,814 ทุนใหม่ (บาท) : 339,725,166.50 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 679,450,333 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 0.50 จัดสรรรเพื่อ : การจ่ายหุ้นปันผล อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) : 27 : 1 วันที่เริ่มซื้อขาย : 25 พ.ค. 2566 ______________________________________________________________________